Sekcija veletrgovcev z zdravili

Cilji in interesi Sekcije veletrgovcev z zdravili

Člani, katerih dejavnost je veletrgovina z zdravili se želijo organizirati v Sekcijo s ciljem:

  • spodbujati izmenjavo mnenj in izkušenj med člani Sekcije in državnimi organi,
  • oblikovati mnenja, stališča in pobude o zadevah, ki so povezane s farmacijo in zdravstvom, ter zakonodajo s tega področja,
  • pospeševati in skrbeti za razvoj in strokovni napredek dejavnosti veletrgovine z zdravili, varovati stanovsko čast,
  • omogočiti pretok strokovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi,
  • omogočiti povezovanje in vključevanje v mednarodne organizacije s področja farmacije in zdravstva,
  • predstaviti javnosti stališča članov Sekcije v zadevah, povezanih z opravljanjem dejavnosti veletrgovine z zdravili

Predsednik sekcije: mag. Žiga Hieng - Salus, Veletrgovina, d.o.o.
Namestnik predsednika: dr. Branko Huč - Lenis d.o.o.

Dokumenti:
    Vloga za članstvo - veletrgovci z zdravili
    Pravila o organiziranosti in delu
    GIRP - Kodeks ravnanja za Evropsko združenje farmacevtskih veledrogerij 2012
    GIRP - Code of Cundact for the European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers 2012
    Izjava združenja GIRP o družbeni odgovornosti 2012
    GIRP's Corporate Social Responsibility Statement 2012