Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV NA TRGOVINSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov na Trgovinski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: TZS) na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (UL EU, L 119 z dne 4. 5. 2016, v nadaljevanju : GDPR). Osebne podatke TZS obdeluje zakonito, pošteno, odgovorno in v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi, predpisi v Republiki Sloveniji in internimi akti TZS.

Upravljavec osebnih podatkov po GDPR
Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 5898 213/212
E-naslov: info@tzslo.si
Kontaktna oseba: Barbara Gnilšak

Zakonitost obdelave - pravne podlage za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na TZS

  • Zakon o gospodarskih zbornicah (UL RS, št. 60/06, s spremembami)
  • Statut Trgovinske zbornice Slovenije
  • pogodbena razmerja
  • legitimni/zakoniti interes upravljavca
  • privolitev posameznika

Osebni podatki in namen njihove obdelave
Trgovinska zbornica Slovenije skladno z zakonitostjo obdelave vodi evidenco osebnih podatkov:

  • ime in priimek
  • e-poštni naslov posameznika
  • telefonska številka posameznika

Pravice posameznikov
Posameznik lahko s pisno zahtevo, poslano na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »GDPR« ali na elektronski naslov: info@tzslo.si zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonitim interesom upravljavca.

Obseg obdelave in rok hrambe osebnih podatkov
TZS obdeluje osebne podatke toliko časa, kot je potrebno za izvajanje zakonskih nalog TZS, zakonitega interesa TZS oziroma zaradi izvajanja prevzetih pogodbenih obveznosti TZS.

Obdelovalci osebnih podatkov
Tehnična podpora poteka v sodelovanju s pogodbenimi izvajalci TZS.