Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV NA TRGOVINSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov na Trgovinski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: TZS) na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (UL EU, L 119 z dne 4. 5. 2016, v nadaljevanju : GDPR). Osebne podatke TZS obdeluje zakonito, pošteno, odgovorno in v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi, predpisi v Republiki Sloveniji in prejetimi internimi akti TZS.

Upravljavec osebnih podatkov po GDPR
Trgovinska zbornica Slovenije
Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda
1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 5898 213/212
E-naslov: info@tzslo.si
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov na TZS: Karmen Fortuna

Zakonitost obdelave - pravne podlage za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na TZS

  • Zakon o gospodarskih zbornicah (UL RS, št. 60/06, s spremembami)
  • Statut Trgovinske zbornice Slovenije
  • pogodbena razmerja med TZS in zunanjimi izvajalci
  • legitimni/zakoniti interes upravljavca (TZS)
  • varovanje zdravja posameznikov
  • privolitev posameznika

Osebni podatki in namen njihove obdelave
Trgovinska zbornica Slovenije skladno z zakonitostjo obdelave vodi evidenco osebnih podatkov:

  • ime in priimek
  • e-poštni naslov posameznika
  • telefonska številka posameznika

Pravice posameznikov
Posameznik lahko s pisno zahtevo, poslano na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda, 1000 Ljubljana, s pripisom »GDPR« ali na elektronski naslov: info@tzslo.si zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonitim interesom upravljavca.

Obseg obdelave in rok hrambe osebnih podatkov
TZS obdeluje osebne podatke toliko časa, kot je potrebno za izvajanje zakonskih nalog TZS, zakonitega interesa TZS oziroma glede na prevzete pogodbene obveznosti TZS. Po preteku zgoraj navedenih pravnih razlogov oziroma po poteku zakonskih rokov, TZS z osebnimi podatki ne razpolaga več. TZS zbira in obdeluje osebne podatke po načelu najmanjšega obsega osebnih podatkov glede na namen njihovega zbiranja in obdelovanja ob upoštevanju dejanskih okoliščin in namena zbiranja osebnih podatkov. 

Obdelovalci osebnih podatkov
Tehnična podpora poteka v sodelovanju s pogodbenimi izvajalci TZS.

Kontaktni naslov za VOP:

Trgovinska zbornica Slovenije

Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda, 1000 Ljubljana

Tel: 01 5898 213

mail: info@tzslo.si