Projekti

Zaključeni projekti:

  •     Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?
  •     Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti
  •     The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator, LDV-TOI-04/12 - English
  •     Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta, LDV-TOI-04/12 - slovensko
  •     Učinkovit socialni dialog - nova KPDTS
  •     Projekt Evropske komisije - VS/2012/0426 - TRASDEM
  •     Projekt Evropski socialni sklad - Socialni dialog in delovnopravna zakonodaja