Splošna zakonodaja

Uredba o odpadkih

1. člen(vsebina in namen) (1) Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izb...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član