Splošna zakonodaja

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Ta zakon ureja kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, postopek za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic, postopek sklenitve skupnega sporazuma in določitve tarif za uporabo avtorskih del, delovanje Sveta za avtorsko pravo, izdajanje večozemeljskih licenc za spletno uporab...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član