Splošna zakonodaja

Privatno in drugo lastno reproduciranje - naprave in nosilci zvoka, slike

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) določa, da ima avtor pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona. Nadomestilo za tonsko in vizualno snemanje se pl...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član