Sekcija trgovcev z medicinskimi pripomočki in zdravili na drobno

Cilji in interesi Sekcije trgovcev z medicinskimi pripomočki in zdravili na drobno

Člani, katerih dejavnost je trgovina medicinskimi pripomočki in zdravili na drobno se želijo organizirati v Sekcijo s ciljem:

  • spodbujati izmenjavo mnenj in izkušenj med člani Sekcije  z drugimi zainteresiranimi gospodarskimi združenji, zbornicami in institucijami ter državnimi organi,
  • oblikovati mnenja, stališča in pobude o zadevah, ki so povezane s farmacijo in zdravstvom, ter zakonodajo s tega področja,
  • pospeševati in skrbeti za razvoj in strokovni napredek dejavnosti trgovine z medicinskimi pripomočki in zdravili na drobno, varovati stanovsko čast,
  • omogočiti pretok strokovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi,
  • omogočiti povezovanje in vključevanje v mednarodne organizacije s področja farmacije in zdravstva,
  • predstaviti javnosti stališča članov Sekcije v zadevah, povezanih z opravljanjem dejavnosti trgovine z medicinskimi pripomočki in zdravili na drobno.

Predsednica sekcije: Zlatko Livrin - Proloco Medico d.o.o.
Namestnica predsednice: Lilijana Reljič - Medigo d.o.o.

Dokumenti: