Organiziranost

Osnovno organiziranost opredeljuje statut TZS na načelih aktivne vloge vseh članov preko organov zbornice pri odločanju in upravljanju.

Upravni odbor TZS

mag. Marija Lah, predsednica TZS

mag. Vera Aljančič Falež,  PS Mercator d.d., Ljubljana
mag. Trajčo Andonov, Makedonija Trade d.o.o., Ljubljana
Robert Bizjak, Petrol d.d., Ljubljana
Srečko Bukovec, Slopak d.o.o., Ljubljana
Marija Čop, Lojze Čop s.p., Podkum
Mateja Dobravc, Asbis d.o.o., Trzin
Helena Drašković, Magistrat International d.o.o., Ljubljana
Črt Eferl, OMV Slovenija d.o.o., Koper
Mateja Erman, Nama d.d., Ljubljana
Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija d.o.o., Ljubljana
mag. Damjan Kralj, BTC d.d., Ljubljana
David Kovačič, Spar Slovenija d.o.o., Ljubljana                                   
Samo Kupljen, Bauhaus d.o.o., k.d., Ljubljana
Drago Martinjak, Eurocom d.o.o., Kranj
Tomaž Maver, Tobačna Ljubljana d.o.o., Ljubljana - Črnuče
Andrej Matičič, Anni d.o.o., Trzin
Bojan Papič, LES-MMS trgovska družaba d.o.o., Ljubljana
Karmen Pečnik, L'Oreal Adria d.o.o., podružnica v Sloveniji, Ljubljana
mag. Blaž Pesjak, Merkur trgovina d.o.o., Naklo
Simon Premrl, Unika TTI d.o.o., Postojna
Davorin Poherc, Kemofarmacija d.d., Ljubljana
Aleksander Polovič, AFP d.o.o., Dobova
Dejan Radšel, Semenarna Ljubljana d.o.o., Ljubljana
Lilijana Reljič, Medigo d.o.o., Nova Gorica
Igor Sepič, Igor Sepič s.p., Koper
Simon Starič, Sanolabor, d.d., Ljubljana
Marko Staroveški, Kovintrade d.d., Celje
dr. Rok Stritar, Kibuba d.o.o., Selo pri Vodicah
Mojca Šteiner, Frama d.o.o., Prebold
mag. Suzana Tokić, ST Konzultacije d.o.o., Koper
Andraž Tuš, Engrotuš d.o.o., Celje
Marijan Volavšek, VBM Korenček d.o.o., Maribor
Anton Zobec, Jadran d.d., Sežana

Nadzorni odbor

Martin Križanič, Tridex d.o.o., Maribor
Gregor Mauko
, Toyota Adria d.o.o., Ljubljana
Gregor Rupnik
, Creatim, spletne rešitve d.o.o., Šenčur
Boris Tušar
, Manufaktura d.d., Nova Gorica

Strokovna služba

Mija Lapornik, izvršna direktorica
Marjanca Simsič, višja svetovalka
Barbara Krivic, pravna svetovalka
Andrej Trdina, svetovalec
Karmen Fortuna, svetovalka
Nika Pečevnik, svetovalka
Melita Bračič, svetovalka
Bernarda Jerina Pavlič, poslovna sekretarka

 

Seznam članov