Lestvica za določitev članarine

Skupina

Zaposleni Prihodek (EUR) Letna članarina (EUR)
       
Skupina 1 nad 1.000 od 1.500 mio. 75.000
    od 750 - 1.500 mio. 50.000
    do 750 mio. 25.000
       
 Skupina 2  501 - 1.000  od 601 mio.  25.000
     od 201 - 600 mio.  15.000
     do 200 mio.  6.000
       
 Skupina 3  251 - 500  od 101 mio.  5.000
     od 51- 100 mio.  4.000
     do 50 mio.  3.000
       
 Skupina 4  51 - 250  od 51 mio.  2.500
     od 11 - 50 mio.  1.250
     do 10 mio.  750
       
 Skupina 5  11 - 50  od 10,1 mio.  500
     od 3,1 - 10 mio.  300
     do 3 mio.  150
       
 Skupina 6  do 10  nad 1 mio.  120
     200.001 - 1 mio.  80
     do 200.000  50
       
 Skupina 7    do 24.000 0

 

Članarina se določi z upoštevanjem kriterija velikosti posameznega člana. Velikost posameznega člana se za namene določitve višine članarine določi v odvisnosti od njegovih prihodkov in števila zaposlenih na podlagi podatkov AJPES, ki so dostopni na dan 1. januar v posameznem koledarskem letu.