Individualna učna pogodba

Individualna učna pogodba in sofinanciranje stroškov delodajalcem

Skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami) je individualna učna pogodba pogodba, ki jo delodajalec sklene neposredno z dijakom pri praktičnem izobraževanju in določa pravice in obveznosti dijaka in delodajalca v času praktičnega izobraževanja dijaka pri delodajalcu.

Delodajalec lahko sklene učno pogodbo, če:

  • ima ustrezne delovne prostore in opremo (delovni prostori se ne zahtevajo za dejavnosti, ki se po posebnih predpisih lahko opravljajo brez delavnic),
  • njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje,
  • ima ustrezno izobrazbo oziroma ima zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor dijaku na praktičnem usposabljanju z delom za opravljanje poklica, za katerega se dijak izobražuje.

Individualno učno pogodbo lahko sklene delodajalec, ki ima verificirana učna mesta s strani pristojne zbornice in s tem odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

POMEMBNO!
Z individualno učno pogodbo lahko podaljšate praktično izobraževanja dijaka iz 24 tednov na največ 53 tednov.
Po podpisu pogodbe je pogodbo potrebno predložiti v registracijo pristojnemu socialnemu partnerju oziroma pristojni zbornici.

Dokumenti:

Sofinanciranje stroškov delodajalcem za praktično usposabljanje dijakov