Pirotehnika

Prodaja pirotehničnih izdelkov Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (UL RS, št. 35/08; 19/15) ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki, posameznice oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter prav...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član