Odgovori na vprašanja članov - partnerski program TZS

TZS v okviru partnerskega programa s svetovalnim podjetjem Taxin d.o.o. za davčno in računovodsko področje, TZS na ravni določene mesečne kvote nudi članom tudi brezplačno pripravo odgovorov na vprašanja, s katerimi se člani obračate na zbornico na tem področju.

V nadaljevanju objavljamo vprašanja ter odgovore, ki jih je pripravil programski partner TZS za davčno področje Taxin d.o.o.. Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.

Vprašanja:

1. Zaposleni je šel na službeno pot na Hrvaško in plačal cestnino s svojo kreditno kartico. Cestnina je bila obračunana v kunah, predložen račun v kunah.  Plačana pa v evrih kot rečeno z delavčevo kreditno kartico. Mu povrnemo dejansko plačilo cestnine  v evrih (moral bo predložiti nek izpis) ali pa preračunamo kune v evre po referenčnem tečaju banke Slovenije na dan plačila. (7. 5. 2019) - odgovor

2. Kakšna so pravila v Sloveniji za nagradne igre? Ali moramo na to plačati davek? (7. 5. 2019) - odgovor

3. Zanimajo nas pravne podlage glede izvajanja inventure. Zanima nas na kakšen način zakonodaja ureja pokrivanje ugotovljenih (morebitnih) mankov (npr. s strani zaposlenih, odgovornih za blagajniško poslovanje)? Ali potrebujemo v podjetju za področje inventure interni pravilnik glede izvajanja inventure? Na kakšen način moramo  in katere podlage moremo imeti urejene z zaposlenimi? (7. 5. 2019) - odgovor

4. Vodimo računovodstvo slovenskemu podjetju, ki se ukvarja s trgovino na debelo. Kupuje trgovsko blago v državah EU in prodaja v afriške države. Prej je blago prišlo iz EU v Luko Koper in s tam na ladjo, sedaj pa gre čez Slovenijo samo v tranzitu do tržaške luke in nato na ladjo. Ko je šlo blago v Luko Koper smo na podlagi prejetih računov od dobavitelja naredili samoobdavčitev DDV. Imamo dve vprašanji:

  • zanima nas ali sedaj, ko blago ne pride več v Slovenijo, tudi naredimo samoobdavčitev DDV na podlagi prejetega računa od dobavitelja ali na podlagi tega prejetega računa naredimo oprostitev DDV?
  • zanima nas ali lahko izdajamo račune afriškim podjetjem v angleškem jeziku ali bi morali v svoji evidenci imeti tudi preveden račun v slovenskem jeziku? (8. 5. 2019) - odgovor

5. Podjetje kupuje trgovsko blago v državah EU in dobavitelji jim na računu priznajo in napišejo znesek cassa sconta za predčasno plačilo, ne izdajo pa dobropisa. V prilogi vam pošiljam obrazložitev s strani eracunovodstvo.orgin pojasnilo DURS-a. Stranka ima dovolj sredstev na računu, da venomer upošteva cassa sconte. Naše vprašanje pa je ali bi bilo pravilno, če bi račun knjižili na konto TB 6500 celotni znesek računa 1.000 eur in tudi cassa sconto 2% na konto TB 6500 -20 eur, na konto 2211  980 eur (1.000-20) in samoobdavčitev 22% 215,6 na konto 16040 in na konto 26040. Torej DDV nebi bilo potrebno popravljati, delati FT za cassa sconto, cassa sconto je jasno razviden na računu dobavitelja in upoštevan pri zalogi konkretnega TB-kot nabavna vrednost (znižana za vse popuste) - odgovor

6. V najemu ima stranka prostore v Sloveniji. Lastnik je Hrvaško podjetja. Najemnino poročamo na obrazcu ODO-1 in naša stranka plača 15% davek. Naša stranka prejema od lastnika poslovnega prostora še en račun za porabljeno elektriko in vodo (prefakturirani računi). Naše vprašanje je ali lahko pri temu računu upoštevamo 72.člen ZDDV-1, ki navaja, da so te storitve neobdavčjive. V prilogi 72.člen ZDDV-1 - odgovor

7. Stranka - fizična oseba, je v delovnem razmerju, hkrati pa ima registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik ("popoldanski s.p.") ki ugotavlja dohodek iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Njegovo vprašanje je, ali se oba dohodka (plača in dohodek iz dejavnosti) na letni ravni seštevata.
Zelo me zanima, na kakšen način iz same zakonodaje ugotovimo, ali gre za ti cedularno ali za sintetično obdavčitev.
Prilagam še pojasnilo, ki sem ga našla na spletu. http://www.kmetzav-mb.si/Dohodnina_2017_NP.pdf » - odgovor

8. Stranka, samostojni podjetnik, ima, glede na poslovanje v preteklem letu, določen znesek akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti. Vir njegovega dohodka je bila ena storitvena pogodba, ki pa v kratkem poteče in ne bo podaljšana. Iz tega razloga stranka ugotavlja, da bo njegov dohodek v letošnjem letu precej nižji in da je akontacija davka zaradi tega previsoka, zato bi želeli zaprositi za znižanje davka. Vljudno prosim za pojasnilo, kakšen je postopek oz. vloga za znižanje akontacije davka od dohodka iz dejavnosti v takšnem primeru. - odgovor

9. Samostojna podjetnica ima manjšo trgovino s tekstilom. Je zavezanka za DDV. Oblačila v veliki meri nabavlja v Italiji, kjer ji ddv-ja ne zaračunajo, ker so tudi oni zavezanci za njihov davek. Zdaj - prejšnji teden pa se je zgodilo, da so ji ddv oz. njihov davek zaračunali ob nabavi, češ, da podjetnica ni vpisana v nek register. Pa me zanima, če je kakšna novost, saj do prejšnjega tedna ji davka niso zaračunali, ker sta obe stranki - kupec in prodajalec- zavezanca za ddv. Nabavljala je v več trgovinah, pa samo v dveh je bil ta problem, drugje ni bilo problemov. - odgovor

10. Zanima me obračun DDV-ja pri vgradnji in montaži vrat in oken davčnega zavezanca končnemu potrošniku. Kdaj je nižja oz. kdaj se uporablja višja davčna stopnja. Kaj pa za ostale mizarske stvari? Po moje je vse ostalo (omara, predalniki, police,...) pri izstavitvi računa končnemu potrošniku višja davčna stopnja? - odgovor

11. Osebni avto je bil maja 2019 kupljen na podjetje, vozi ga direktor. Prosila bi, da mi pomagate pri tem:
1. kakšne evidence potrebuje podjetje za vodenje porabe goriva, kilometrov ipd.
2. v katerem primeru mora direktor obračunati boniteto pri plači... in za kakšno boniteto se gre.
Avto je vreden 22.300 eur, ni bil nov, je imel že 11000 kilometrov ob nakupu. - odgovor

12. Imam normiran SP in nisem davčni zavezanec. Sedaj sem uvozila svoje blago iz Kitajske in seveda pride zraven plačilo DDV-ja. Ta se pri davčnih zavezancih ob nadaljnji prodaji poračuna, sedaj pa ne vem, kako je to v mojem primeru. Večina, na katere sem se obrnila, ima izkušnje z uvozom, ko je uvoznik davčni zavezanec. - odgovor

13. Stranka (s.p.) je zavezanec za DDV skladno z 4.odstavkom 78.člena ZDDV-1. Prodaja blago in storitve v tujino (EU in tudi izven EU) in ne obračunava DDV skladno s 1.točko 94.člena ZDDV-1. Kupili so storitve od dobavitelja iz EU, ki je davčni zavezanec (je v sistemu VIES) in jim ni zaračunal DDV (reverse charge oz samoobdavčitev).  Vprašanje: lahko stranka obračuna ta DDV na obeh straneh, t.j. kot izstopni in vstopni DDV, ali mora ta DDV plačati in si ga ne sme poračunati. Gre za storitve potrebne za opravljanje dejavnosti. - odgovor

14. Obračamo se na vas vezano na dilemo pri poslovanju podjetnika:

  • podjetnik opravlja storitveno dejavnost za podjetje v EU, za kar je pridobil ddv številko kot atipični zavezanec
  • ob tem opravlja še novo dejavnost, in sicer prodajo blaga preko spleta. To blago uvaža preko svojega s.p. iz Koreje, prodaja pa ga v Sloveniji na sejmih ali preko spleta v Slovenijo, in na Hrvaško, pri tem se sklicuje na 94.člen ZDDV-1, da ni ddv zavezanec (trenutni promet prodaje je 18.000,00€-trenutno se ne pričakuje promet 50.000,00 za obdobje 12 mesecev)
  • je sicer normiranec, vendar kljub temu vodi evidenco TDR-ali je to zakonsko obvezno

Zanima nas še sledeče:
1. Kako je z ddv registracijo, ali ima pravilno narejeno registracijo za ddv, oz.ali bi moral in kdaj in kako postati klasični ddv zavezanec?
2. Na kaj vse moramo biti še posebej pozorni in ali imajo še kakšno zakonsko obveznost vezano na uvoz blaga iz Koreje in prodajo tega blaga naprej preko spletne trgovine? In še zlasti kako je iz ddv vidika? - odgovor

15. Opazili smo, da se nam je povečala prodaja EU davčnim zavezancem iz drugih držav EU (prodaja brez ddv). Predvsem nakupi manjših vrednosti, kjer fizična oseba pride osebno v trgovino ter kupi določeno blago ter izpolni spodnji obrazec, da bo blago sama odpeljala iz Slovenije. Ker nas skrbi, da temu (kljub izpolnjenemu dokumentu) ni tako, bi želeli poostriti postopek za nakup brez ddv-ja. Zanima nas, ali imate kakšna navodila v zvezi s tem? Kot primer dobre prakse? Mogoče navodila od FURS-a. Razmišljali smo v tej smeri, da bi ob nakupu zahtevali plačilo z ddv, nato pa bi ddv naknadno vrnili podjetju na trr v tujini. Tako bi lahko zagotovili, da je oseba, ki je opravila nakup dejansko povezana s tem podjetjem. Imate kakšne izkušnje s tem? - odgovor

16. Prosila bi za nekaj informacij vezno na predstavništvo v Sloveniji podjetja iz Srbije. Zanima me kako lahko uveljavi direktor podružnice (s slovensko DŠ) v Sloveniji potne stroške. Namreč direktor predstavništva v Sloveniji v predstavništvu NI zaposlen, je pa zaposlen v podjetju v Srbiji, ki ima predstavništvo v Sloveniji? - odgovor

17. Prosim za pomoč. Hrvaški davčni zavezanec  nabavi blago pri slovenskem davčnem zavezancu (trgovina V SLO). Kako mu mora slovenski davčni zavezanec izstavit račun? Ali lahko izstavimo račun kot oproščene dobave blaga, opravljene davčnim zavezancem, identificiranim za DDV v drugih državah članicah, o katerih se poroča z obrazcem RP-O?Hrvaški davčni zavezanec želi R1 obrazec. Ne vem kakšen obrazec je to? - odgovor

18. Vprašanje podano v hrvaškem jeziku: Zanima nas da li imate zakonom napisano kako se kod vas prati tijek robe, da li je obvezno kada dođe inspekcija imati knjigu popisa? - odgovor

19. "Imam vprašanje za stranko. Zanima me, ali lahko stranka preko zavoda v katerem je direktorica (in ne ustanoviteljica) daje v najem svojo nepremičnino? Če da, kakšno najemno pogodbo mora imeti sklenjeno?" - odgovor

20. Vprašanje: Prosim za nasvet glede mirovanja zaposlitve direktorja, ki zaradi sezonske narave dela dva zaporedna meseca v letu nima dela in prilivov in zato v tem času ne bi plačeval prispevkov, ampak le minimalno obvezno zavarovanje. Kako je možno to narediti, glede na to, da je lastnik in direktor hkrati? Ali mora najti drugega direktorja? Vem, da je to potrebno, da gre lahko na Zavod, vendar v tem primeru to verjetno ne pride v poštev. Na katere zakone je treba tu paziti? - odgovor

21. Vprašanje:
V Avstriji smo kupili majice in ostali reklamni material. Na računu je obračunan 20% Avstrijski DDV. (MWST). Verjetno nimamo pravico do zahtevka po vračilu tujega DDV?
Ali lahko kot strošek knjižimo celotni znesek računa z DDV(MWST), ali samo neto vrednost brez DDV(MWST) ? (ker gre za strošek reprezentance ga bomo pri davčnem obračuni zmanjšali za 50%). Ali moramo v knjigah DDV narediti samoobdavčitev EU? - odgovor

22. Vprašanje:
Na vas se obračam z vprašanjem kako pravilno obračunati in poročati davek na dodano vrednost za naslednjo situacijo. Podjetje, ki je Slovenski davčni zavezanec (oseba A) se ukvarja z odkupom terjatev in je v svojem poslu odkupilo terjatev Slovenskega podjetja (upnika-oseba B), tudi davčnega zavezanca. Dolžnik v tem pogodbenem razmerju je Hrvaško podjetje (oseba C), tudi davčni zavezanec.
 
Stranke v pogodbenem razmerju so:
Prevzemnik terjatve (faktor-oseba A): Slovensko podjetje - davčni zavezanec
Prvotni upnik (Oseba B): Slovenski podjetje - davčni zavezanec
Dolžnik (Oseba C): Hrvaško podjetje - davčni zavezanec na Hrvaškem
 
Vsebina odkupa terjatve je bila opravljena storitev za Hrvaško podjetje (dolžnik).

(Prva transakcija):
Podjetje - prvotni upnik (oseba A), je izdalo račun Hrvaškemu (osebi C) podjetju za svojo storitev in na njem upoštevalo 1.odstavek 25.člena ZDDV-1 in poročalo o dobavi storitev v druge države članice EU.

V naslednjem koraku je Slovensko podjetje (prevzemnik terjatve- oseba B), davčni zavezanec, odkupil zgoraj omenjeno terjatev in dolžniku (druga transakcija) - Hrvaškemu podjetju (osebi C), odobrilo popust za njegove stroške preknjižbe obveznosti do dobavitelja v višini 0,5% dolgovane vrednosti (tretja transakcija).

Za ta popust je Hrvaškemu podjetju (dolžniku) izdalo dobropis, ki je zmanjšal dolg do prevzemnika terjatve.

Prvotnemu upniku B-ju, je oseba A zaračunalo provizijo odkupa terjatev, ter obračunalo 22% ddv (druga transakcija).

Zaradi poročanja in pravilnega obračunavanja ddv-ja me v tej točki zanima vaše mnenje ali je dani popust Hrvaškemu podjetju dejansko opravljena storitev Hrvaškemu davčnemu zavezancu, ki je v tem primeru izkazana v negativnem znesku, v obliki dobropisa. Posledično v tej situaciji naletim pri oddaji DDV-O in RP-O na negativne opravljene storitve v drugo državo članico, saj je Hrvaškemu podjetju izdan samo dobropis za popust in ni običajne situacije najprej izdaja računa in kasneje zmanjšanje z dobropisom.
Ker RP-O poročanje z negativnim predznakom ni možno me zanima, kako lahko v tej situaciji pravilno opredelimo ta dani popust. Skladno s to opredelitvijo me zanima po katerem členu zakona bi se ta popust obravnaval in posledično, v katere rubrike v DDV-O obrazcu bi spadal. - odgovor

23. Vprašanje »Gre za primer, ko si edini lastnik in direktor d.o.o. od svoje firme sposodi večji znesek denarja. Potem pa si v obdobju enega ali več let večkrat ne izplača plače, regresa in potnih stroškov, večinoma zaradi likvidnosti (plača pa davke in prispevke ter poroča o vseh izplačilih z REK-i, kot da jih je dobil).Zdaj bi radi ta dva dolga medsebojno kompenzirali. Zanima me, ali predpisi omogočajo logično poenostavljeno izvedbo kompenzacije le-tega npr. s preprosto izjavo lastnika firme v smislu "naročam izvedbo kompenzacije posojila firme __________ osebi __________ z njegovimi neizplačanimi osebnimi prejemki." Ali nekaj drugega, kar je primerno v taki situaciji. Če črka zakona to zahteva, je seveda možno, da lastnik najprej iz osebnega TR nakaže vračilo firmi in mu ta potem izplača nazaj. Ampak ker gre za velike zneske, je to nepraktično, zahteva več časa, mogoče je celo sumljivo (če vsa nakazila fizičnim osebam iz TR-ja firme vidi tudi FURS in je potrebno v primeru pregledov potem dokazovati, da je šlo za upravičeno poravnavo). Ali je torej možna poenostavljena varianta, da se ti dolgovi medsebojno razčistijo?« - odgovor

24. Vprašanje : »Samozaposlen v kulturi (NORMIRANEC), je v celoti oproščen PRISPEVKOV, ker mu jih plačuje MINISTRSTVO. Sedaj smo pa v dilemi, pri sestavi davčnega obračuna, če se ti prispevki plačani s strani države štejejo med PRIHODKE oz., če jih moramo prišteti k rednim PRIHODKOM in tako dobimo višjo osnovo za obdavčitev?« - odgovor

25. Vprašanje : »Večkrat smo že izvozili blago v tretje države, tudi na Kitajsko. S trenutnim izvozom imamo na Carinski izpostavi problem, ker Carinik zahteva predložitev registracije kupca, nek dokaz da firma obstaja. Kakor sem seznanjen zakon tega ne veleva. Blago se pošilja v 3 države in po zakonu je oproščen DDV-ja. Če ne dobimo potrjenega MRN-ja s strani države prejemnici v roku 90 dni pač DDV plačamo mi - naredi se sama obdavčitev. Zanima me zakaj Carinska izpostava potrebuje dokaz o kupcu, če gre blago v 3 države, blago EU zapusti v Kopru. V primeru, da izdelke pošiljamo fizični osebi v 3 države, prav tako ne potrebujemo nobenega dokaza da ta stranka obstaja. Potrebujemo samo potrjen MRN oziroma potrdilo dostavne službe da je blago zapustilo Evropo. Kontejner moramo odpremiti najkasneje jutri, drugače nam bo naročilo propadlo in verjetno tudi nadaljnji posel. Koga lahko krivimo za nastalo poslovno škodo?« - odgovor

26. Vprašanje : »Prosim vas za mnenje, kaj narediti ker nam računovodstvo s katerim smo prenehali sodelovanje ne želi vrniti naše poslovne dokumentacije in predati baze na kateri se je vodilo računovodstvo oziroma potrebnih računovodskih izpisov, da bi nov računovodski servis lahko pričel z delom. Uporabljali smo zunanje računovodstvo - A., katero je sredi lanskega leta dobilo blokado na račun (neuradno tudi prepoved opravljanja dejavnosti). Računovodstvo so nam še vedno vodili oziroma smo prejemali račune od povezanega podjetja - AB. Letos so se pojavile težave, dela ne opravljajo več kvalitetno - v skladu s predpisi in ne pravočasno. Pisno sem na A s katero imamo sicer pogodbo podal  odpoved, s pričetkom veljave takoj. Sicer imamo v pogodbi tri mesečni odpovedni rok, vendar mislim da v našem primeru, glede na to da je pogodba z A ne z AB ta pogodba ne velja. Na A vztrajajo pri odpovednem roku in ne želijo predati dokumentacije. Mi pa ne želimo biti predmet izsiljevanja in plačevati nekaj kar niti nimamo v pogodbi, niti ne opravljajo več za nas.« - odgovor

27. Gre za javno zasebni visokošolski zavod (fakulteta), ki od MIZŠ prejema koncesijska sredstva za izvajanje študijskega programa. Fakulteta mesečno izstavi e-zahtevek. Zanima me ali je zahtevek predmet DDV-ja (oproščen). - odgovor

28. »Stranka (s.p.) ima status invalida (priloga-anonimiziran izrek odločbe) in nima zaposlenih. Zanima me, če lahko pri obračunu DDD uveljavlja znižanje davčne osnove po 63.členu ZDoh-2, t.j. v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.« - odgovor

29. Smo slovensko podjetje, ki je 100% lastnik podjetja na hrvaškem. V Sloveniji so zaposleni vodje oddelkov v head officu, ki so odgovorni tudi za delovanje svojega področja na hrvaškem. To odgovornost bi želeli zapisati tudi v pogodbo o zaposlitvi. Vsi vodje oddelkov so slovenski državljani s stalnim bivanjem v Sloveniji. Službena potovanja na Hrvaško bi bila različno frekventna v različnih obdobjih, v povprečju gledano preko leta 1 krat na 2 tedna. Zanima me kakšni so davčni riziki oz. kakšne davčne posledice ima lahko tako sklenjena pogodba o zaposlitvi in pa ali to vpliva na transferne cene (zaenkrat se storitev vodij ne bi zaračunavala, morda kdaj v prihodnje). Je morda še kakšen vidik na katerega moramo biti pozorni? - odgovor

30. Zanima me, ali bi lahko ODPISANE ARTIKLE (kozmetika, svečke) podelili našim kupcem ob nakupu npr. kot darilo za 8. marec? - odgovor

31. Vprašanje: Pred 5 leti smo iz Kitajske pripeljali 4 kose 2 taktnega bencinskega motorja z namenom, da bi jih vgrajevali na kolesa. Ko smo enega vgradili, ga nismo mogli nikjer registrirati - poslali vprašanje na več institucij, povsod negativni odgovor. Torej blago po zakonu ni prodajno in ga ne moremo uporabiti. Kako ga lahko odpišemo in kakšen DDV, če sploh moramo obračunati. Ali lahko uničimo blago sami in napišemo zapisnik z obrazložitvijo. - odgovor

32. Vprašanje: »Trgovsko podjetje je v času epidemije prodajalo razkužila, zaščitne maske, kombinezone,  različnim podjetjem, zdravstvenim domovom, občinam za civilno zaščito. Glede na spodnji člen zakona (ZIUZEOP-A) predvidevam, da lahko trgovsko podjetje uveljavlja oprostitev DDV, če:

1. Navedeno proda zdravstveni ustanovi, občini npr. za potrebe lokalnih zdravstvenih domov, šolam, vrtcem te ustanove pa kupljeno porabljajo v skladu z a točko 1. odstavka
2. Predhodno od kupca pridobi izjavo, da je blago namenjeno za brezplačno uporabo zdravstvenim ustanovam ali ustanovam, ki se borijo proti COVID-19
3. Prodano blago ustreza tarifnim oznakam iz Priloge zakona.
ZANIMA ME ALI RAZMIŠLJAM PRAVILNO? In sedaj pri obračunu DDV za mesec junij pripravim dobropise, izstavim novi račun s klavzulo (izjavo zdravstvenega doma imam), pripravim poročilo za FURS? Nadalje:
a) Ali velja to, če prodamo tudi občinam, šolam, in ne samo zdravstvenim ustanovam?
b) Ali obstaja kak poseben obrazec za poročilo na edavkih?« - odgovor

33. Zanima me, če moramo biti pri izvozu naših izdelkov v ZDA na kaj posebej pozorni
(predvsem zaradi DDV me zanima). Izdelek bo šel h končni stranki, fizični osebi. - odgovor

34. Davčni zavezanec iz Slovenije naroči pri kitajskemu dobavitelju blago z pariteto DDP (Delivered Duty Paid). To pomeni, da prodajalec dostavo izpolni, ko je blago po opravljenih carinskih postopkih ob uvozu predano kupcu na uporabljenem prevoznem sredstvu in pripravljeno za razkladanje na dogovorjenem ciljnem kraju. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga do imenovanega namembnega kraja. V tem Incotermsu sta dostava in prihod na cilj tretirana enako. Blago dostavi v eno od članic EU ali v Slovenijo nemška German DHL, ki dobavitelju zaračuna vse uvozne dajatve. Kupec v zvezi z uvozom ne prejme nobenega dokumenta razen računa dobavitelja. Kako se v tem primeru v davčnih knjigah evidentira prejeti račun, ter kako je z obračunom in plačilom DDV, glede na to, da je blago sproščeno v promet v Sloveniji, uvozne dajatve pa so obračunane in plačane nemškemu špediterju. Če je potrebno obračunati slovenski DDV, katera listina je podlaga za obračun? - odgovor

35. Vprašanje:

1) Ko stranki izdamo račun za 1+1 gratis za dva artikla, kako je potrebno prikazati višino popusta na računu? Se popust razdeli na artikel ali se prikaže skupna vrednost popusta? Kaj pa v primeru, da stranka kupi 3 artikle?
2) Stranka je kupila dva para čevljev v akciji 1+1 gratis. Kasneje čevelj prinese nazaj (ne ustreza / reklamacija …); kako se potem izračuna vrednost popusta na vrnjen artikel (da vemo na primer kakšna vrednost dobropisa je pravilna)? - odgovor