Odgovori na vprašanja članov - partnerski program TZS

TZS v okviru partnerskega programa s svetovalnim podjetjem Taxin d.o.o. za davčno in računovodsko področje, TZS na ravni določene mesečne kvote nudi članom tudi brezplačno pripravo odgovorov na vprašanja, s katerimi se člani obračate na zbornico na tem področju.

V nadaljevanju objavljamo vprašanja ter odgovore, ki jih je pripravil programski partner TZS za davčno področje Taxin d.o.o.. Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.

Vprašanja:

1. Zaposleni je šel na službeno pot na Hrvaško in plačal cestnino s svojo kreditno kartico. Cestnina je bila obračunana v kunah, predložen račun v kunah.  Plačana pa v evrih kot rečeno z delavčevo kreditno kartico. Mu povrnemo dejansko plačilo cestnine  v evrih (moral bo predložiti nek izpis) ali pa preračunamo kune v evre po referenčnem tečaju banke Slovenije na dan plačila. (7. 5. 2019) - odgovor

2. Kakšna so pravila v Sloveniji za nagradne igre? Ali moramo na to plačati davek? (7. 5. 2019) - odgovor

3. Zanimajo nas pravne podlage glede izvajanja inventure. Zanima nas na kakšen način zakonodaja ureja pokrivanje ugotovljenih (morebitnih) mankov (npr. s strani zaposlenih, odgovornih za blagajniško poslovanje)? Ali potrebujemo v podjetju za področje inventure interni pravilnik glede izvajanja inventure? Na kakšen način moramo  in katere podlage moremo imeti urejene z zaposlenimi? (7. 5. 2019) - odgovor

4. Vodimo računovodstvo slovenskemu podjetju, ki se ukvarja s trgovino na debelo. Kupuje trgovsko blago v državah EU in prodaja v afriške države. Prej je blago prišlo iz EU v Luko Koper in s tam na ladjo, sedaj pa gre čez Slovenijo samo v tranzitu do tržaške luke in nato na ladjo. Ko je šlo blago v Luko Koper smo na podlagi prejetih računov od dobavitelja naredili samoobdavčitev DDV. Imamo dve vprašanji:

  • zanima nas ali sedaj, ko blago ne pride več v Slovenijo, tudi naredimo samoobdavčitev DDV na podlagi prejetega računa od dobavitelja ali na podlagi tega prejetega računa naredimo oprostitev DDV?
  • zanima nas ali lahko izdajamo račune afriškim podjetjem v angleškem jeziku ali bi morali v svoji evidenci imeti tudi preveden račun v slovenskem jeziku? (8. 5. 2019) - odgovor

5. Podjetje kupuje trgovsko blago v državah EU in dobavitelji jim na računu priznajo in napišejo znesek cassa sconta za predčasno plačilo, ne izdajo pa dobropisa. V prilogi vam pošiljam obrazložitev s strani eracunovodstvo.orgin pojasnilo DURS-a. Stranka ima dovolj sredstev na računu, da venomer upošteva cassa sconte. Naše vprašanje pa je ali bi bilo pravilno, če bi račun knjižili na konto TB 6500 celotni znesek računa 1.000 eur in tudi cassa sconto 2% na konto TB 6500 -20 eur, na konto 2211  980 eur (1.000-20) in samoobdavčitev 22% 215,6 na konto 16040 in na konto 26040. Torej DDV nebi bilo potrebno popravljati, delati FT za cassa sconto, cassa sconto je jasno razviden na računu dobavitelja in upoštevan pri zalogi konkretnega TB-kot nabavna vrednost (znižana za vse popuste) - odgovor

6. V najemu ima stranka prostore v Sloveniji. Lastnik je Hrvaško podjetja. Najemnino poročamo na obrazcu ODO-1 in naša stranka plača 15% davek. Naša stranka prejema od lastnika poslovnega prostora še en račun za porabljeno elektriko in vodo (prefakturirani računi). Naše vprašanje je ali lahko pri temu računu upoštevamo 72.člen ZDDV-1, ki navaja, da so te storitve neobdavčjive. V prilogi 72.člen ZDDV-1 - odgovor

7. Stranka - fizična oseba, je v delovnem razmerju, hkrati pa ima registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik ("popoldanski s.p.") ki ugotavlja dohodek iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Njegovo vprašanje je, ali se oba dohodka (plača in dohodek iz dejavnosti) na letni ravni seštevata.
Zelo me zanima, na kakšen način iz same zakonodaje ugotovimo, ali gre za ti cedularno ali za sintetično obdavčitev.
Prilagam še pojasnilo, ki sem ga našla na spletu. http://www.kmetzav-mb.si/Dohodnina_2017_NP.pdf » - odgovor

8. Stranka, samostojni podjetnik, ima, glede na poslovanje v preteklem letu, določen znesek akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti. Vir njegovega dohodka je bila ena storitvena pogodba, ki pa v kratkem poteče in ne bo podaljšana. Iz tega razloga stranka ugotavlja, da bo njegov dohodek v letošnjem letu precej nižji in da je akontacija davka zaradi tega previsoka, zato bi želeli zaprositi za znižanje davka. Vljudno prosim za pojasnilo, kakšen je postopek oz. vloga za znižanje akontacije davka od dohodka iz dejavnosti v takšnem primeru. - odgovor

9. Samostojna podjetnica ima manjšo trgovino s tekstilom. Je zavezanka za DDV. Oblačila v veliki meri nabavlja v Italiji, kjer ji ddv-ja ne zaračunajo, ker so tudi oni zavezanci za njihov davek. Zdaj - prejšnji teden pa se je zgodilo, da so ji ddv oz. njihov davek zaračunali ob nabavi, češ, da podjetnica ni vpisana v nek register. Pa me zanima, če je kakšna novost, saj do prejšnjega tedna ji davka niso zaračunali, ker sta obe stranki - kupec in prodajalec- zavezanca za ddv. Nabavljala je v več trgovinah, pa samo v dveh je bil ta problem, drugje ni bilo problemov. - odgovor

10. Zanima me obračun DDV-ja pri vgradnji in montaži vrat in oken davčnega zavezanca končnemu potrošniku. Kdaj je nižja oz. kdaj se uporablja višja davčna stopnja. Kaj pa za ostale mizarske stvari? Po moje je vse ostalo (omara, predalniki, police,...) pri izstavitvi računa končnemu potrošniku višja davčna stopnja? - odgovor

11. Osebni avto je bil maja 2019 kupljen na podjetje, vozi ga direktor. Prosila bi, da mi pomagate pri tem:
1. kakšne evidence potrebuje podjetje za vodenje porabe goriva, kilometrov ipd.
2. v katerem primeru mora direktor obračunati boniteto pri plači... in za kakšno boniteto se gre.
Avto je vreden 22.300 eur, ni bil nov, je imel že 11000 kilometrov ob nakupu. - odgovor

12. Imam normiran SP in nisem davčni zavezanec. Sedaj sem uvozila svoje blago iz Kitajske in seveda pride zraven plačilo DDV-ja. Ta se pri davčnih zavezancih ob nadaljnji prodaji poračuna, sedaj pa ne vem, kako je to v mojem primeru. Večina, na katere sem se obrnila, ima izkušnje z uvozom, ko je uvoznik davčni zavezanec. - odgovor

13. Stranka (s.p.) je zavezanec za DDV skladno z 4.odstavkom 78.člena ZDDV-1. Prodaja blago in storitve v tujino (EU in tudi izven EU) in ne obračunava DDV skladno s 1.točko 94.člena ZDDV-1. Kupili so storitve od dobavitelja iz EU, ki je davčni zavezanec (je v sistemu VIES) in jim ni zaračunal DDV (reverse charge oz samoobdavčitev).  Vprašanje: lahko stranka obračuna ta DDV na obeh straneh, t.j. kot izstopni in vstopni DDV, ali mora ta DDV plačati in si ga ne sme poračunati. Gre za storitve potrebne za opravljanje dejavnosti. - odgovor

14. Obračamo se na vas vezano na dilemo pri poslovanju podjetnika:

  • podjetnik opravlja storitveno dejavnost za podjetje v EU, za kar je pridobil ddv številko kot atipični zavezanec
  • ob tem opravlja še novo dejavnost, in sicer prodajo blaga preko spleta. To blago uvaža preko svojega s.p. iz Koreje, prodaja pa ga v Sloveniji na sejmih ali preko spleta v Slovenijo, in na Hrvaško, pri tem se sklicuje na 94.člen ZDDV-1, da ni ddv zavezanec (trenutni promet prodaje je 18.000,00€-trenutno se ne pričakuje promet 50.000,00 za obdobje 12 mesecev)
  • je sicer normiranec, vendar kljub temu vodi evidenco TDR-ali je to zakonsko obvezno

Zanima nas še sledeče:
1. Kako je z ddv registracijo, ali ima pravilno narejeno registracijo za ddv, oz.ali bi moral in kdaj in kako postati klasični ddv zavezanec?
2. Na kaj vse moramo biti še posebej pozorni in ali imajo še kakšno zakonsko obveznost vezano na uvoz blaga iz Koreje in prodajo tega blaga naprej preko spletne trgovine? In še zlasti kako je iz ddv vidika? - odgovor