Odgovori na vprašanja članov - partnerski program TZS

TZS v okviru partnerskega programa s svetovalnim podjetjem Taxin d.o.o. za davčno in računovodsko področje, TZS na ravni določene mesečne kvote nudi članom tudi brezplačno pripravo odgovorov na vprašanja, s katerimi se člani obračate na zbornico na tem področju.

V nadaljevanju objavljamo vprašanja ter odgovore, ki jih je pripravil programski partner TZS za davčno področje Taxin d.o.o.. Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.

Vprašanja:

1. Zaposleni je šel na službeno pot na Hrvaško in plačal cestnino s svojo kreditno kartico. Cestnina je bila obračunana v kunah, predložen račun v kunah.  Plačana pa v evrih kot rečeno z delavčevo kreditno kartico. Mu povrnemo dejansko plačilo cestnine  v evrih (moral bo predložiti nek izpis) ali pa preračunamo kune v evre po referenčnem tečaju banke Slovenije na dan plačila. (7. 5. 2019) - odgovor

2. Kakšna so pravila v Sloveniji za nagradne igre? Ali moramo na to plačati davek? (7. 5. 2019) - odgovor

3. Zanimajo nas pravne podlage glede izvajanja inventure. Zanima nas na kakšen način zakonodaja ureja pokrivanje ugotovljenih (morebitnih) mankov (npr. s strani zaposlenih, odgovornih za blagajniško poslovanje)? Ali potrebujemo v podjetju za področje inventure interni pravilnik glede izvajanja inventure? Na kakšen način moramo  in katere podlage moremo imeti urejene z zaposlenimi? (7. 5. 2019) - odgovor

4. Vodimo računovodstvo slovenskemu podjetju, ki se ukvarja s trgovino na debelo. Kupuje trgovsko blago v državah EU in prodaja v afriške države. Prej je blago prišlo iz EU v Luko Koper in s tam na ladjo, sedaj pa gre čez Slovenijo samo v tranzitu do tržaške luke in nato na ladjo. Ko je šlo blago v Luko Koper smo na podlagi prejetih računov od dobavitelja naredili samoobdavčitev DDV. Imamo dve vprašanji:

  • zanima nas ali sedaj, ko blago ne pride več v Slovenijo, tudi naredimo samoobdavčitev DDV na podlagi prejetega računa od dobavitelja ali na podlagi tega prejetega računa naredimo oprostitev DDV?
  • zanima nas ali lahko izdajamo račune afriškim podjetjem v angleškem jeziku ali bi morali v svoji evidenci imeti tudi preveden račun v slovenskem jeziku? (8. 5. 2019) - odgovor

5. Podjetje kupuje trgovsko blago v državah EU in dobavitelji jim na računu priznajo in napišejo znesek cassa sconta za predčasno plačilo, ne izdajo pa dobropisa. V prilogi vam pošiljam obrazložitev s strani eracunovodstvo.orgin pojasnilo DURS-a. Stranka ima dovolj sredstev na računu, da venomer upošteva cassa sconte. Naše vprašanje pa je ali bi bilo pravilno, če bi račun knjižili na konto TB 6500 celotni znesek računa 1.000 eur in tudi cassa sconto 2% na konto TB 6500 -20 eur, na konto 2211  980 eur (1.000-20) in samoobdavčitev 22% 215,6 na konto 16040 in na konto 26040. Torej DDV nebi bilo potrebno popravljati, delati FT za cassa sconto, cassa sconto je jasno razviden na računu dobavitelja in upoštevan pri zalogi konkretnega TB-kot nabavna vrednost (znižana za vse popuste) - odgovor

6. V najemu ima stranka prostore v Sloveniji. Lastnik je Hrvaško podjetja. Najemnino poročamo na obrazcu ODO-1 in naša stranka plača 15% davek. Naša stranka prejema od lastnika poslovnega prostora še en račun za porabljeno elektriko in vodo (prefakturirani računi). Naše vprašanje je ali lahko pri temu računu upoštevamo 72.člen ZDDV-1, ki navaja, da so te storitve neobdavčjive. V prilogi 72.člen ZDDV-1 - odgovor

7. Stranka - fizična oseba, je v delovnem razmerju, hkrati pa ima registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik ("popoldanski s.p.") ki ugotavlja dohodek iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Njegovo vprašanje je, ali se oba dohodka (plača in dohodek iz dejavnosti) na letni ravni seštevata.
Zelo me zanima, na kakšen način iz same zakonodaje ugotovimo, ali gre za ti cedularno ali za sintetično obdavčitev.
Prilagam še pojasnilo, ki sem ga našla na spletu. http://www.kmetzav-mb.si/Dohodnina_2017_NP.pdf » - odgovor

8. Stranka, samostojni podjetnik, ima, glede na poslovanje v preteklem letu, določen znesek akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti. Vir njegovega dohodka je bila ena storitvena pogodba, ki pa v kratkem poteče in ne bo podaljšana. Iz tega razloga stranka ugotavlja, da bo njegov dohodek v letošnjem letu precej nižji in da je akontacija davka zaradi tega previsoka, zato bi želeli zaprositi za znižanje davka. Vljudno prosim za pojasnilo, kakšen je postopek oz. vloga za znižanje akontacije davka od dohodka iz dejavnosti v takšnem primeru. - odgovor

9. Samostojna podjetnica ima manjšo trgovino s tekstilom. Je zavezanka za DDV. Oblačila v veliki meri nabavlja v Italiji, kjer ji ddv-ja ne zaračunajo, ker so tudi oni zavezanci za njihov davek. Zdaj - prejšnji teden pa se je zgodilo, da so ji ddv oz. njihov davek zaračunali ob nabavi, češ, da podjetnica ni vpisana v nek register. Pa me zanima, če je kakšna novost, saj do prejšnjega tedna ji davka niso zaračunali, ker sta obe stranki - kupec in prodajalec- zavezanca za ddv. Nabavljala je v več trgovinah, pa samo v dveh je bil ta problem, drugje ni bilo problemov. - odgovor

10. Zanima me obračun DDV-ja pri vgradnji in montaži vrat in oken davčnega zavezanca končnemu potrošniku. Kdaj je nižja oz. kdaj se uporablja višja davčna stopnja. Kaj pa za ostale mizarske stvari? Po moje je vse ostalo (omara, predalniki, police,...) pri izstavitvi računa končnemu potrošniku višja davčna stopnja? - odgovor