Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili

Področje materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, sodi v pristojnost Ministrstva za zdravje, nadzor pa opravlja Zdravstveni inšpektorat RS. Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, so vsi materiali in izdelki: ki so že prišli v stik z živili in so izdelani v ta namen, ki...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član