Projekt Evropski socialni sklad - Socialni dialog in delovnopravna zakonodaja

tzslo-eu-skladi.png

Izvedba projekta: VEČJA USPOSOBLJENOST – BOLJŠA KOMUNIKACIJA MED DELODAJALCI IN DELAVCI V TRGOVINI« je delno sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada.

Kako se rešujejo skupne naloge na panožni ravni in kako si socialni partnerji pomagajo v različnih situacijah?

Napetosti v odnosih in povečano število kritičnih situacij (odpuščanja, spremembe delovnega časa) bo skušal omiliti projekt, ki bo prispeval k dvigu kakovosti socialnega dialoga. Družbena odgovornost mora postati sestavina vsakdanjega razmišljanja vseh deležnikov projekta!

Sodelujte na FORUMU - povejte svoje mnenje!


Trgovinska Zbornica Slovenije je uspešno zaključila evropski projekt "Večja usposobljenost - boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini"

Več si preberite v poročilu o zaključku projekta (PDF).

Brezplačna usposabljanja

Trgovinska zbornica Slovenije se je s pomočjo evropskih sredstev aktivno vključila v projekt za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, ter operativnega programa razvoja človeških virov, ki ga je razpisalo Ministrstvo za javno upravo za obdobje 2007-2013 in ga sofinancira Evropski socialni sklad, in sicer s svojim projektom. V okviru tega projekta vas vabimo na

Brezplačna usposabljanja "Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini", ki bodo potekala od 9.00 do 14. 00 ure po naslednjem razporedu:

Vsak udeleženec bo prejel BREZPLAČNI PRIROČNIK, na podlagi katerega bo obrazložena njegova uporaba v praksi. Predstavljeni bodo tudi konkretni praktični primeri s katerimi se dnevno srečujete pri svoje delu.

PROGRAM USPOSABLJANJ:

I. del

09.00 - 09.30
Uvodni nagovor: Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS
Uvod; predstavnik sindikatov
09.30 - 11.00

Delovnopravna zakonodaja na področju trgovinske dejavnosti.

Kakšne so obveznosti manjšega ali večjega delodajalca. Vsebina, oblika in posebnosti pogodbe o zaposlitvi.

 • Kdaj mora delodajalec skleniti pogodbo o zaposlitvi?
 • Ali lahko delavca zaposlim samo za 4 ure?
 • Kdaj preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas?
 • Redna ali izredna odpoved; odpovedni roki, odpravnine …
 • Delavec je na bolniški. Ali mu lahko odpovem pogodbo o zaposlitvi?
 • Delodajalec mi je dal odpoved brez pisnega opozorila in možnosti zagovora – je storil prav?
 • Kdaj in kako mora delodajalec izplačati plačo, regres ali odpravnino?
 • Kako izračunam število dni letnega dopusta?
 • Delavec noče opravljati izmenskega dela ali nadur - kaj lahko storim kot delodajalec?
 • Kaj pomeni fleksibilnost na trgu dela?

Vzorci in postopki

 • Vzorci pogodb; o zaposlitvi za določen čas, nedoločen čas, krajši delovni čas od polnega.
 • Vzorci odpovedi; iz poslovnega ali krivdnega razloga, iz razloga nesposobnosti…

Predava ga. Nataša Belopavlovič. Po predavanju bo priložnost za vprašanja udeležencev.

11.00 - 11.30
Odmor

II. del

11.30 - 13.00

"Mehki vidiki" za spodbujanje socialnega dialoga ter komunikacije med delodajalci in delavci

Vodenje ni ukazovanje ali dokazovanje moči, s katero bi nekoga prisilili, da nekaj naredi, temveč je sposobnost navdihovanja drugih, da sledijo temu, kar bi želeli ustvariti skupaj.

 • Kako biti dober vodja? Tri najpogostejše napake pri vodenju.
 • Skupinsko in timsko delo - kakšen cirkus?!
 • Konstruktivna pogajanja: Konflikt je lahko priložnost, da v kratkem času dosežemo več pozitivnih sprememb, kot bi jih sicer.

Predava ga. Edita Krajnović. Po predavanju bo priložnost za vprašanja udeležencev.

13.00 - 13.15
Odmor

III. Zaključni del

13.15 - 14.00

Socialni dialog

Boštjan Grom, vodja pogajalske skupine pri TZS

Predstavitev tujih praks: Slovensko deželno gospodarsko združenje
g. Dionizio Gherbassi (Trst) - v Ljubljani in Kopru
dr. Maria Škof, Odvetniška pisarna Grilc&Partner (Graz) - v Mariboru.

Na usposabljanju boste pridobili ustrezna znanja in komunikacijske veščine, predstavljene pa bodo tudi dobre poslovne prakse na podlagi izkušenj socialnih partnerjev iz Italije.

Zaradi pričakovane velike udeležbe, vas vljudno prosimo za vašo predhodno prijavo na: info@tzslo.si, faks: 01/ 58 98 219 ali na tel: 01/ 58 98 206, Božena Drnovšek.

VLJUDNO VABLJENI!


Promocija poklica PRODAJALEC-PRODAJALKA poteka tudi v okviru projekta ESS-KPDST, saj so prodajalci ključni deležniki v socialnem dialogu v trgovini.

video-predstavitev-prodajalec.jpg


Izvedena usposabljanja

Na Bledu uspešno izvedeno zadnje usposabljanje v okviru evropskega projekta »Večja usposobljenost - boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

Trgovinska zbornica Slovenije je 22. marca 2011 v Hotelu Ribno izvedla zadnje od sedmih usposabljanj, katerih namen je bil preko spoznavanja delovnopravne zakonodaje in komunikacijskih veščin dvigniti nivo socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti.

Usposabljanje na BleduZadnjega usposabljanja se je udeležilo 43 predstavnikov deležnikov in zainteresirane javnosti, skupno število udeležencev na vseh sedmih usposabljanjih pa je preseglo število 570, kar je več od pričakovanj.

Strokovne delavnice v okviru projekta, ki ga delno sofinancira Evropski socialni sklad, so bile namenjene tako delodajalcem kot zaposlenim v trgovini. Zanimanje za udeležbo na delavnicah je bilo veliko, sodelujoče pa je zanimalo predvsem to, kako se določena zakonska določila pravilno izvajajo v praksi. Posebej so izpostavljali problem zapletenosti postopkov pri sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi ter na nejasnost določb povezanih z izrabo letnega dopusta in izplačilom regresa za letni dopust.

V okviru delavnic so poleg domačih strokovnjakov primere dobre praske iz Evropske unije predstavili tudi tuji predavatelji, s poudarkom na izvajanju varne prožnosti.

Posebna pozornost je bila posvečena pridobivanju novih komunikacijskih veščin v socialnem dialogu na vseh ravneh (državni, panožni in podjetniški ravni), potrebi po poslušanju drug drugega in iskanju za vse sprejemljivih rešitev prek argumentov.

V Novem mestu potekalo usposabljanje v okviru evropskega projekta »Večja usposobljenost - boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

15. marca 2011 je v Novem mestu potekalo šesto usposabljanje, v okviru katerega je bila organizirana tudi novinarska konferenca katere namen je bil predstavitev projekta.

Usposabljanje v Novem mestuV okviru predstavitve delovnopravne zakonodaje so tokrat udeleženci posvetili največ pozornosti problematiki določanja in koriščenja dopusta in regresa za letni dopust.

Tudi tokrat so bili udeleženci nad izborom vsebin ter načinom njihovega podajanja navdušeni in so izrazili željo, da se v prihodnje organizira še več takšnih usposabljanj, tudi v obliki delavnic.

V Novi Gorici uspešno izvedeno usposabljanje v okviru evropskega projekta »Večja usposobljenost - boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

Trgovinska zbornica Slovenije je 9. marca 2011 v Novi Gorici izvedla peto od sedmih usposabljanj, katerih namen je preko spoznavanja delovnopravne zakonodaje in komunikacijskih veščin dvigniti nivo socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti.

Usposabljanje v Novi GoriciPreko petdesetim udeležencem je bila v sproščenem ozračju v prvem delu usposabljanja predstavljena delovnopravna zakonodaja na področju trgovinske dejavnosti, s posebnim poudarkom na Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. V tem sklopu je udeležence najbolj zanimalo v katerih primerih lahko sklepajo delovršne pogodbe, kakšen je postopek spremembe delovnega razmerja za polni delovni čas v krajši delovni čas, pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen delovni čas, posebej še pri malih delodajalcih, in kako v pogodbi o zaposlitvi opredeliti delovno mesto oziroma vrsto dela, ki ga mora opravljati delavec.

V drugem delu so se udeleženci preko praktičnih primerov in medsebojnega pogovora seznanili z metodami učinkovitega vodenja in pomenom komunikacije, ki ustvari pozitivno delovno okolje ter s tem prispeva k doseganju ciljev in boljših rezultatov.

Udeleženci so bili nad izborom vsebin ter načinom njihovega podajanja navdušeni in so izrazili željo, da se v prihodnje organizira še več takšnih usposabljanj, tudi v obliki delavnic.

O boljši komunikaciji deležnikov v trgovini tokrat v Celju

Do dolgoročnega zadovoljstva v trgovini s pomočjo socialnega dialoga

V Celju je 1.2. potekalo že četrto usposabljanje v okviru projekta »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci«, namenjeno delavcem in delodajalcem v trgovinski dejavnosti. Preko 80 slušateljev je imelo priložnost spoznali veščine komuniciranja za izboljšanje socialnega dialoga ter pridobiti znanje o veljavni kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine v Sloveniji.

tzslo-ess-celje.jpgPrimer dobre tuje prakse na področju delovnopravne zakonodaje so tokrat predstavili Boštjan Grom, predsednik pogajalske skupine delodajalcev za panožno kolektivno pogodbo s konkretnim dobrim primerom poteka in rezultatov pogajanj v praksi, mag. Nataša Belopavlović, predavateljica za delovnopravno zakonodajo ter mag. Edita Krajnović, direktorica podjetja Mediade. Ostala tri usposabljanja bodo potekala še v Novi Gorici, Novem mestu in na Bledu.

V okviru projekta je v 7000 izvodih izšel priročnik, ki skupaj z usposabljanji ciljnim skupinam nudi podrobne informacije in primere iz področja veljavne zakonodaje delovnega prava, temeljnih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine v Sloveniji.

Izvršna direktorica Trgovinske zbornice Slovenije in vodja projekta, Mija Lapornik, je ob tem dejala: "V Trgovinski zbornici Slovenije je omenjen projekt eden izmed ključnih v 2011, zato nas posebej veseli izjemno veliko zanimanje za usposabljanja. Največ vprašanj smo v Celju dobili glede izvajanja obstoječe delovnopravne zakonodaje, ki je zastarela, kot je na primer ureditev postopkov o zaposlitvi. Udeleženci so ocenili, da lahko z znanjem in veščinami komuniciranja pridejo do rešitev, ki vodi v uspeha, s čimer smo tudi dosegli namen usposabljanja. « Lapornikova je prav tako prepričana, da s pomočjo usposabljanj trgovskim podjetjem in zaposlenim približajo pravilno uporabo zakonodaje, kar posledično vodi k boljšemu socialnemu dialogu in dolgoročnemu zadovoljstvu obeh."

Uspešno so bila izvedena tudi že tretja usposabljanja na temo delovnopravne zakonodaje

Socialni dialog kot orodje za dolgoročno zadovoljstvo v trgovini

Trgovinska zbornica Slovenije je v Mariboru izvedla usposabljanje na temo »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«. To je bilo tretje od skupaj sedmih usposabljanj, ki bodo potekala po večjih mestih v Sloveniji.

usposabljanje-maribor.jpg

(Ljubljana, 25.01.2011) Danes je v Mariboru potekalo izobraževanje v okviru projekta »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci«, namenjeno delavcem in delodajalcem v trgovinski dejavnosti. Čez 120 slušateljev je imelo priložnost spoznali veščine komuniciranja za izboljšanje socialnega dialoga ter pridobiti znanje o veljavni kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine v Sloveniji. Primer dobre tuje prakse na področju delovnopravne zakonodaje je tokrat predstavila dr. Maria Škof iz avstrijske pravne pisane Grilc & Partner. Projekt, ki ima podporo sindikata in je delno sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada je namenjen spodbujanju socialnega dialoga in izboljšanju znanja na področju delovno pravne zakonodaje. To je tretje izmed sedmih usposabljanj, ki bodo potekala še v Celju, Novi Gorici, Novem mestu in na Bledu.

V Kopru usposabljanje o izvajanju delovnopravne zakonodaje

Po uspešnem prvem usposabljanju v Ljubljani, je Trgovinska zbornica Slovenije izvedla predavanje na temo »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci« tudi v Kopru. To je bilo drugo od skupaj sedmih usposabljanj, ki bodo potekala po večjih mestih v Sloveniji.

(Ljubljana, 18.01.2011) Danes je v okviru projekta »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci«, potekalo drugo brezplačno usposabljanje, namenjeno delavcem in delodajalcem v trgovinski dejavnosti. Izobraževanja se je udeležilo čez 40 slušateljev iz trgovskih podjetij in s trgovino povezanih dejavnosti ter ostalih posameznikov, ki so med drugim poslušali primere dobre prakse Dionizia Gherbassija iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu. Projekt, ki ima podporo sindikata in je delno sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada je namenjen spodbujanju socialnega dialoga in izboljšanju znanja na področju delovno pravne zakonodaje. To je drugo izmed sedmih usposabljanj, ki bodo potekala še v Mariboru, Celju, Novi Gorici, Novem mestu in na Bledu.

V okviru projekta je v 7000 izvodih izšel priročnik, ki skupaj z usposabljanji ciljnim skupinam nudi podrobne informacije in primere iz področja veljavne zakonodaje delovnega prava, temeljnih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine v Sloveniji. Mija Lapornik, izvršna direktorica Trgovinske zbornice Slovenije in vodja projekta je ob tem dejala: »V Trgovinski zbornici Slovenije je omenjen projekt eden izmed ključnih projektov v 2011, zato nas posebej veseli izjemno veliko zanimanje za usposabljanja. Predvideli smo jih za sedem večjih mest v Sloveniji, zaenkrat sta potekala v Ljubljani in Kopru. Prepričani smo, da bomo trgovskim podjetjem in zaposlenim na ta način uspeli približati pravilno uporabo zakonodaje, kar posledično vodi k boljšemu socialnemu dialogu in dolgoročnemu zadovoljstvu obeh, obenem pa doprinesti k izboljšanju socialnega dialoga na vseh ravneh.«

Množična udeležba na prvem usposabljanju v Ljubljani

Ljubljana, 11.1.2011
Trgovinska zbornica Slovenije je izvedla prvo izmed sedmih brezplačnih usposabljanj iz naslova projekta "Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini".
Usposabljanja se je udeležilo preko 250 udeležencev, ki so se seznanili z delovnopravno zakonodajo, "mehkimi vidiki" za spodbujanje socialnega dialoga in boljše komunikacije med delodajalci in delavci.


Projekt MJU


Sodelujte na FORUMU - povejte svoje mnenje!

Trgovinska zbornica Slovenije se je s svojim projektom »VEČJA USPOSOBLJENOST – BOLJŠA KOMUNIKACIJA MED DELODAJALCI IN DELAVCI V TRGOVINI«, aktivno vključila v projekt za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga ter operativnega programa razvoja človeških virov, ki ga je razpisalo Ministrstvo za javno upravo za obdobje 2007-2013 in ga sofinancira Evropski socialni sklad.

Z namenom, da bi projekt zaživel tudi v praksi, pripravlja Trgovinska zbornica Slovenije priročnik s katerim želi dvigniti zaupanje med delodajalci in delavci, zagotoviti visoko stopnjo izvajanja pravic, obveznosti in odgovornosti v trgovskih podjetjih, ki so v tuji lasti, zmanjšati obremenjenost inšpektorjev in sodišč, zmanjšati število nezakonito sklenjenih pogodb o zaposlitvi v trgovski dejavnosti ipd.
Priročnik bo vseboval tri vsebinske sklope:

 • delovnopravno zakonodajo na področju trgovinske dejavnosti,
 • pridobitev komunikacijskih in pogajalskih veščin z namenom dviga ravni socialnega dialoga med delodajalci in delavci v trgovinski dejavnosti,
 • prevod Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne pogodbe h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije v angleški in nemški jezik

Delovni osnutek je do 20. septembra 2010 v usklajevanju med člani TZS, ki lahko posredujete vsa vaša odprta vprašanja s področja izvajanja delovnopravne
zakonodaje in z njo povezanimi zakonskimi zahtevami.

Priročnik bo podlaga za izvedbo usposabljanj oz. seminarjev v 7 slovenskih krajih, ki se bodo odvijala od januarja do marca 2011.

TERMINI USPOSABLJANJ:

 • LJUBLJANA 11. januar
 • KOPER 18. januar
 • MARIBOR 25. januar
 • CELJE 1. februar
 • NOVA GORICA 9. marec
 • NOVO MESTO 15. marec
 • BLED 22. marec

Osnutek priročnika, PDF 1,2 MB

Promocija poklica PRODAJALEC-PRODAJALKA poteka tudi v okviru projekta


Dokumenti in gradiva

Kratka predstavitev projekta

Družbena odgovornost socialnih partnerjev bo morala tudi v trgovinski dejavnosti preiti v celovito spoštovanje načel trajnostnega razvoja. V trgovskih podjetjih že razvijajo in tržijo okolju prijazne izdelke, ki so njihova prepoznavna prednost na trgu, ob tem pa morajo poskrbeti, da bodo v proces svojega poslovanja po načelih partnerstva vključevali tudi zaposlene kot svoje socialne partnerje, ter drugo zainteresirano javnost v okolju, v katerem delujejo.

Ključni deležniki v projektu so delodajalci, delavci in sindikati v trgovinski dejavnosti, člani pogajalske skupine za sestavo panožne kolektivne pogodbe za trgovino, svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, svetovalni delavci po osnovnih šolah in srednjih trgovskih šolah, Slovenska gospodarska zveza v Avstriji, Slovensko deželno gospodarsko združenje v Italiji in širša zainteresirana javnost.

Več o projektu si preberite v predstavitvi (PDF).


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Upravičenec projekta:
Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana
e-mail: info@tzslo.si; tel.: 01 5898 212/213; faks: 01 5898 219; spletna stran: www.tzslo.si

Obdobje izvajanja projekta: 1.6.2009 – 30.4.2011

Višina skupnih stroškov projekta in višina javnih virov financiranja:
skupna vrednost projekta je ocenjena na 286.888, 21 EUR, višina javnih virov financiranja (Evropski socialni sklad ter namenska sredstva proračuna za kohezijsko politiko znaša 261.176,99 EUR)

Kontaktne osebe na projektu TZS:

Mija Lapornik, univ.dipl.ekon.
v.d. izvršne direktorice TZS

SVLR: www.eu-skladi.si ; www.svlr.gov.si
MJU: www.mju.gov.si/si/strukturni_skladi