Članstvo in ugodnosti

Brošura Trgovinske zbornice Slovenije

Povabilo v članstvo za podjetja z živilskega področja

Povabilo v članstvo za podjetja z neživilskega področja

Izpolnjeno vstopno izjavo nam lahko posredujete na:
Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 LJubljana

E-naslov: info@tzslo.si
Faks: 01 58 98 219