Članstvo in ugodnosti

Brošura Trgovinske zbornice Slovenije


Izpolnjeno vstopno izjavo nam lahko posredujete na:
Trgovinska zbornica Slovenije
Dunajska cesta 167
1000 LJubljana

E-naslov: info@tzslo.si