Splošna zakonodaja

Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu

S to uredbo se določijo pristojni organi za izvajanje in nadzor ter organ, pristojen za pomoč potrošnikom v primeru spora med potrošnikom in trgovcem, in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega g...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član