Splošna zakonodaja

Okoljske dajatve

Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Okoljske dajatve so nacionalne dajatve (na ravni EU niso harmonizirane). Zavezanci oziroma...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član