Splošna zakonodaja

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah

Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, da se zagotovijo njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter njihovo recikliranje in drugi načini obdelave. Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadne nagro...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član