Seznam blaga – obvezna garancija za brezhibno delovanje

-    Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje
-    Zakon o varstvu potrošnikov

Garancija za brezhibno delovanje stvari


•    Obvezna garancija:
izdelki, za katere je določena enoletna obvezna garancija so določeni v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.


Pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova obvezne garancije lahko potrošnik, skladno z 21.b členom Zakona o varstvu potrošnikov: najprej (1) zahteva odpravo okvare oziroma pomanjkljivosti na izdelku. Če se okvare oziroma pomanjkljivosti ne odpravijo v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo napake in pomanjkljivosti ali je očitno, da napake ni mogoče odpraviti, lahko potrošnik od (2) proizvajalca/prodajalca ali uvoznika zahteva enak nov in brezhiben izdelek, če napaka ni posledica mehanske poškodbe. Če proizvajalec/prodajalec v roku 45 dneh ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik (3) razdre pogodbo in zahteva vračilo kupnine ali zahteva znižanje kupnine.
Glede štetja rokov velja, da se v ta 45 dnevni rok štejejo vsi dnevi, tudi, sobote, nedelje, prazniki ter da se roki oziroma čas, ko je izdelek na popravilu seštevajo.
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.


•    Prostovoljna garancija:
Če za izdelek ni določena obvezna garancija oziroma je obvezna garancija potekla, lahko dajalec garancije izda prostovoljno garancijo, ki ga zavezuje pod pogoji določenimi v garancijski izjavi.


•    Obvezna garancija za rabljeno blago
Seznam izdelkov za katere mora prodajalec zagotoviti obvezno garancijo za rabljeno blago določa Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. V skladu z navedenim Pravilnikom, se garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca obvezno izda za naslednje rabljeno blago: cestna motorna vozila, priklopna vozila in vozila s pomožnim motorjem (3. člen Pravilnika).


Odgovornost za stvarne napake ali garancija za brezhibno delovanje?


V primeru okvare oziroma napak na izdelku se lahko potrošnik sam odloči in izbira med dvema zahtevkoma: zahtevkom iz naslova garancije ali zahtevkom iz naslova odgovornosti prodajalca za stvarne napake.

Gre za dva različna pravna instituta, ki potrošniku nudita tudi različno raven zagotavljanja pravic, vendar pa potrošnik ne more uveljavljati svojih pravic iz obeh zahtevkov hkrati.


Odgovornost prodajalca za stvarne napake je primarno varstvo potrošnikov v primeru napak, obvezna garancija pa predstavlja le dodatno varstvo, ki ga pozna samo slovenski pravni sistem. Potrošnik je torej tisti, ki izbira pravni naslov, iz katerega bo v posameznem primeru uveljavljal svoje pravice in ta izbira mu ne sme biti vsiljena. Ravnanje prodajalcev, ki potrošnikom nočejo priznati pravic iz jamčevanja, temveč zatrjujejo, da lahko popravijo blago samo na podlagi garancije, predstavlja  zavajajočo poslovno prakso, ki je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami prepovedana.


Vir: povzeto po gradivu Koristne informacije pri uveljavljanju potrošnikovih pravic, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, (spletna stran MGRT, izpis 18. 8. 2020)