Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini

              

ANKETNI VPRAŠALNIK O STAREJŠIH ZAPOSLENIH V TRGOVINI - ZA DELODAJALCE IN ZA ZAPOSLENE (starejše od 55 let)

Dokumenti:

Brezplačna usposabljanja v letu 2021

 • Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine za zavzete zaposlene" - 24. 6. 2021

Vabilo

PPT predstavitve:

 

 • "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine za zavzete zaposlene - 2. del" - 27. 5. 2021

Vabilo

PPT predstavitve:

 

 • "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine za zavzete zaposlene - 1. del" - 29. 4. 2021

Vabilo

PPT predstavitve:

 

 • "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije" - 25. 3. 2021

Vabilo

PPT predstavitve:

 

 • "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z interventno zakonodajo in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije" - 25. 2. 2021

Vabilo

PPT predstavitve:

2. Dan odprtih vrat Trgovinske zbornice Slovenije - 11. 2. 2021 ob 14.00

Vabilo

Brezplačna delavnica "Nič me ne bi smelo presenetiti pri izvajanju zakonodaje v praksi!" - 17. 6. 2020 (14. 5. 2020)

PPT predstavitev

Brezplačna delavnica "Katera kolektivna pogodba me zavezuje in kako obračunati dodatke po 1. 1. 2020?" - 20. 1. 2020

PPT predstavitev

Brezplačna usposabljanja "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks/pridobitev komunikacijskih veščin"

14. 2. 2019

Maribor

Usposabljanje "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije"

 

Predstavitve z usposabljanja:

14. 3. 2019

Novo mesto

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

 

Predstavitve z usposabljanja:

11. 4. 2019

Nova Gorica

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

 

Predstavitve z usposabljanja:

22. 5. 2019

Koper   

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije«

 

Predstavitve z usposabljanja:

13. 6. 2019

Ljubljana

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

 

Predstavitve z usposabljanja:

Konferenca o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti - 21. 6. 2018

Vabilo na konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti - Ljubljana, 21. junij 2018 (22. 5. 2018)

Predstavitve:

Brezplačne publikacije:

Analize:

PPT s predstavitve analize: Trgovinska zbornica Slovenije in Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

Študijski obiski:

Študijski obisk v Trstu, Italija

Skladno z delovnim načrtom projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« so se vodja projekta in strokovni sodelavki TZS na projektu, dne 31. 8. 2021 udeležile študijskega obiska pri predstavnikih SDGZ v Trstu.

Namen študijskega obiska je bil prenos dobrih poslovnih praks iz Italije, in sicer glede na trenutno situacijo predvsem tistih, ki se nanašajo na ukrepe za zajezitev širjenja virusa COVID-19 med zaposlenimi in prebivalstvom, poleg tega pa sta bili temi študijskega obiska tudi organizacija deljenega delovnega časa prodajaln in zaposlovanje v trgovinski dejavnosti v Italiji.

Študijski obisk EuroCommerce v Bruslju, Belgija

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« smo predstavnice Trgovinske zbornice Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije - ZSSS v času od 18. 9. 2019 do 20. 9. 2019 izvedle študijski obisk v Bruselj.
Dne 18. 9. 2019 so udeleženke študijskega obiska obiskale Les Galeries Royales Saint Hubert, ki velja za najboljši nakupovalni center v Bruslju. Tam smo se seznanile z odpiralnimi časi prodajaln ter praksami. Dne 19. 9. 2019 smo se udeležile sestanka Jobs and Skills Committee na sedežu EuroCommerce. Na sestanku smo obravnavali digitalizacijo in prihodnost dela, evropsko zakonodajo in politike, ki so trenutno v teku ter teme in gradiva za sestanek Social Dialogue Committee naslednji dan. Dne 20. 9. 2019 smo se udeležile sestanka Social Dialogue Committee, na katerem smo obravnavali plan dela za leti 2020 in 2021 ter poslušali predstavitev novega poklicnega profila v Nemčiji »e-commerce merchant« (spletni trgovec).

Poročilo

Študijski obisk pri Konfederaciji danskih delodajalcev - Kobenhaven, Danska

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« smo predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije v času od 24. 9. 2018 do 27. 9. 2018 izvedli študijski obisk v Kobenhavnu na Danskem.

V okviru študijskega obiska smo dne 25. 9. 2018 obiskali Konfederacijo danskih delodajalcev. Uvodoma smo predstavniki TZS, SDTS in trgovskih podjetij predstavili svoje organizacije, danski predstavniki pa so predstavili tudi Konfederacijo danskih delodajalcev. V nadaljevanju sestanka sta predstavnika Konfederacije danskih delodajalcev predstavila nastanek in dinamiko danskega trga delaprožnost trga delakolektivna pogajanja in reševanje sporov. Skozi celotno predstavitev smo se aktivno vključevali tudi predstavniki iz Slovenije z vprašanji in odgovori, na kakšen način so predmetna področja urejena v Sloveniji. Po zaključenem sestanku pri Konfederaciji danskih delodajalcev smo si ogledali tudi Dansko trgovinsko zbornico.

Drugi dan študijskega obiska dne 26. 9. 2018 je bil namenjen ogledu nakupovalne ulice v Kobenhavnu - Stroget, trgovskega centra Fisketorvet, ki je tretji največji nakupovalni center na Danskem in veleblagovnice.

Promocija projekta "TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini" na 13. Strateški konferenci o trgovini, 16. 10. 2019, Brdo pri Kranju

Ppt predstavitev

Promocija projekta "TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini" na 12. Strateški konferenci o trgovini, 17. 10. 2018, Brdo pri Kranju

Letak in ppt predstavitev

Nova delovna skupina TZS v okviru projekta "TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini"

Obveščamo vas, da je na TZS ustanovljena nova delovna skupina z nazivom »Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. Delovna skupina, ki deluje v okviru istoimenskega projekta, je ustanovaljena z namenom identifikacije problemov v okviru izvajanja posameznih vsebinskih aktivnosti na projektu, izmenjavi izkušenj ter prenosu dobrih praks na področju socialnega dialoga na podjetniški, panožni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

Vsi člani TZS, ki bi se želeli aktivno vključiti v delo navedene delovne skupine, ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Vaš izražen interes po sodelovanju v navedeni delovni skupini ter kontaktne podatke (ime in priimek, naziv podjetja, elektronska pošta, telefonska številka) vašega predstavnika nam prosimo sporočite na naslednje elektronske naslove: mija.lapornik@tzslo.si, barbara.krivic@tzslo.si ali karmen.fortuna@tzslo.si ali na naš naslov TZS, Dimičeva 13, Ljubljana ali faks: 01 58 98 219.

 

Trgovinska zbornica Slovenije in projektni partner Sindikat delavcev trgovine Slovenije - ZSSS sta z dnem 15. 12. 2017 pričela z izvajanjem projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. Projekt se bo izvajal v obdobju od 15. 12. 2017 do 30. 9. 2021.

Projektna partnerja TZS in SDTS bosta v okviru navedenega projekta s sistematično izvedenimi aktivnostmi:

 • dvignila kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države,
 • zagotovila trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter
 • prispevala k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.

Ker je bila blagovna znamka »TRGOVINKO« kot sinonim za pomen učinkovitega vodenja socialnega dialoga ter varnosti in zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti leta 2015 s strani TZS registrirana pri Uradu RS za intelektualno lastnino, bo omenjena blagovna znamka rdeča nit tudi pri tem projektu, saj je v dveh letih od njene uporabe postala prepoznana tako med člani TZS kot tudi širše v trgovinski dejavnosti.

V projektu, ki bo osredotočen na problematiko izvajanja delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila:

 • problematiko delovnega časa v trgovinski dejavnosti, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi,
 • spremenjeno sodno prakso, ki prinaša številne novosti tako za delodajalce kot zaposlene, zaradi česar bo še toliko bolj pomembno krepiti socialni nivo med vsemi deležniki in na vseh ravneh,
 • izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na KPDTS, s ciljem iskanja boljših rešitev s stalnimi posnetki stanja o vplivu sprejetih rešitev v praksi in glede na način dela v trgovini,
 • seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo in konkretnimi rešitvami za reševanje problemov v nastalih okoliščinah in o možnih fleksibilnih oblikah zaposlovanja, ki imajo lahko poseben pomen za mlade starše (možnost zaposlitve za krajši delovni čas),
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
 • medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter
 • povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu zaposlovanju, spreminjanju delovnega okolja ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.  

V okviru projekta bo TZS v sodelovanju s projektnim partnerjem med drugim izvedla sledeče aktivnosti:

 • ustanovila strokovno delovno skupino »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«;
 • pripravila navodila za razporejanje delovnega časa v trgovinski dejavnosti, ki bodo na razpolago članom projektnih partnerjev in širši zainteresirani javnosti v obliki A4 formata (letak);
 • dvakrat posodobila komentar h KPDTS oziroma v primeru sprejema nove KPDTS, pripravila nov komentar v obliki e-publikacije;
 • pripravila navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi;
 • izdala dve publikaciji »Trgovinski odsev«;
 • na podlagi komentarja h KPDTS bo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki dvakrat izvedla usposabljanja v petih različnih krajih Slovenije (Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu in v Novi Gorici);
 • vsako leto v oktobru (2018, 2019 in 2020) izvedla Strateško konferenco o trgovini in v letu 2018 tudi konferenco, ki se bo nanašala na organizacijo delovnega časa v trgovini;
 • na podlagi izvedenih anket in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravila analizo prednosti in slabosti zaposlitve za krajši delovni čas, analizo o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analizo o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti in dve analizi poslovanja v trgovinski dejavnosti v primerjavi s celotnim gospodarstvom;
 • na spletni podstrani projekta vzpostavila e-učilnico.


Ključni deležniki, na katere bo projekt vplival, so: člani TZS in SDTS, predstavniki delodajalcev v trgovinski dejavnosti, ki so podpisniki KPDTS (TZS, ZDS in GZS-PTZ), člani UO in NO TZS, predstavniki delojemalcev – sindikati v trgovinski dejavnosti (SDTS, KS 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, pogajalska skupina za sestavo KPDTS, predstavniki delodajalcev, delojemalcev, strokovni delavci na TZS in v sindikalnih organizacijah, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Avstrija, strokovna služba Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, Italija in EuroCommerce.

Ciljne skupine, na katere bo projekt vplival, so: delodajalci v trgovinski dejavnosti, delavci v trgovinski dejavnosti, predstavniki sindikatov na nivoju panoge in v podjetjih, svetovalci ZRSZ, iskalci zaposlitve, predstavniki ministrstva, pristojnega za delo in zaposlovanje, predstavniki ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, člani RS v EESO v Bruslju, svetovalni delavci po osnovnih šolah in srednjih trgovskih šolah, inšpektorji za delo, člani Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, Avstrija, člani Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, Italija, člani Odbora za socialne zadeve evropskega združenja trgovcev EuroCommerce, Bruselj in širša javnost.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Trajanje projekta: od 15. 12. 2017 do 30. 9. 2021

Celotna vrednost projekta: 469.304,00 EUR

Skupna višina zaprošenega sofinanciranja: 469.304,00 EUR

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Upravičenec:
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dunajska cesta 167, Ljubljana
e-naslov: info@tzslo.si, telefon: +386 1 5898 212/213, faks: +386 1 5898 219

Kontaktne osebe na projektu:
• Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
• Barbara Krivic, pravna svetovalka
• Karmen Fortuna, svetovalka

Projektni partner:
SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE, Republiški odbor
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
e-naslov: sdts@sindikat-zsss.si, telefon: + 386 1 43 41 253

Kontaktne osebe na projektu:
• mag. Ladislav Rožič, sekretar
• Lepa Vasilič, poslovna sekretarka

Sporočila za javnost:

TZS je začela z izvajanjem novega projekta "Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini" (21. 12. 2017)

TZS je skupaj s projektnim partnerjem SDTS uspešno izvedla Konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinki dejavnosti (21. 6. 2018)

Trgovinska zbornica Slovenije z usposabljanji in prikazom dobrih praks krepi informiranost o novi kolektivni pogodbi (18. 2. 2019)

V Novem mestu predstavili novosti v zvezi z delovnim časom, odmori in počitki v trgovini in ozaveščali o moči pravilne komunikacije (15. 3. 2019)

Projekt TRGOVINKO: V Novi Gorici predstavili kolektivno pogodbo za trgovino in ozaveščali udeležence o moči pravilne komunikacije (12. 4. 2019)

Projekt TRGOVINKO: V Kopru predstavili kolektivno pogodbo za trgovino in dobre poslovne prakse iz Italije (24. 5. 2019)

Projekt Trgovinko: V Ljubljani še zadnjič letos predstavili praktično izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino in metode učinkovitega komuniciranja (14. 6. 2019)

V okviru projekta TRGOVINKO smo izdali brezplačen e-priročnik "TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini" (9. 10. 2020)

Projekt TRGOVINKO: Izvedba brezplačnega usposabljanja "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z interventno zakonodajo in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije" (1. 3. 2021)

Projekt »Trgovinko«: Izvedba brezplačnega usposabljanja »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije« (26. 3. 2021)

Projekt "Trgovinko": Izvedba tretjega brezplačnega usposabljanja "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine" (4. 5. 2021)

Projekt "Trgovinko": Izvedeno četrto brezplačno usposabljanje "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine - 2. del" (1. 6. 2021)

Projekt "Trgovinko": Izvedeno zadnje od petih brezplačnih usposabljanj "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine za zavzete zaposlene - 3. del" (28. 6. 2021)

Trgovinska zbornica Slovenije uspešno zaključila vse projektne aktivnosti v okviru projekta "TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini" (28. 9. 2021)

________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.