Vprašalnik za delodajalce

ANKETNI VPRAŠALNIK: ANALIZA O STAREJŠIH ZAPOSLENIH V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bosta projektna partnerja Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS z namenom zagotavljanja boljših zaposlitvenih možnosti, informiranja o prednostih in slabostih zaposlovanja starejših oseb, povečanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem procesu ter z namenom povečanja varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih pripravila analizo o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki bo vsem zainteresiranim na razpolago v e-učilnici. Z izvedenimi aktivnostmi bosta projektna partnerja prispevala k usposobljenosti socialnih partnerjev, k učinkovitemu socialnemu dialogu na vseh ravneh, varnosti in zdravju pri delu ter obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in nam ga posredujete najkasneje do 23. 10. 2020 na e-naslov: info@tzslo.si ali po faksu: 01 58 98 219 ali po pošti: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Barbara Krivic, tel.: 01 58 98 216, e-naslov: barbara.krivic@tzslo.si.

Vprašalnik lahko izpolnite tudi elektronsko na spletni podstrani projekta TRGOVINKO: http://www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-v-teku/trgovinko-krepi-naso-usposobljenost-in-socialni-dialog-v-trgovini

TZS bo podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov uporabila le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti.

POMEMBNO: Starejši zaposleni je oseba, ki je starejša od dopolnjenega 55 leta starosti.

VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE

14. Kolikšen je v vašem podjetju delež starejših zaposlenih in kakšen je delež po spolu?

%

28. Kolikšen je v vašem podjetju delež starejših zaposlenih, ki se upokojijo ob izpolnitvi pogoja za predčasno upokojitev?

%

29. Kolikšen je v vašem podjetju delež starejših zaposlenih, ki se upokojijo ob izpolnitvi pogoja za starostno upokojitev?

%

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!