Učna prodajalna TZS

Na Trgovinski zbornici Slovenije smo uredili učno prodajalno, ki bo namenjena promociji trgovskih poklicev in organizaciji s tem povezanih dogodkov. Hkrati si bo zbornica z lastno učno prodajalno zagotovila materialna sredstva, ki bodo omogočila, da se bomo lahko prijavljali na javne razpise za izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se nanašajo na poklice v trgovinski dejavnosti.

Učne prodajalne se bodo lahko posluževale tudi srednje šole za izvajanje praktičnega pouka pri izobraževalnem programu Trgovec, kjer bodo dijaki s simulacijo prodajnega procesa osvajali znanja in praktične veščine, pridobljene v času izobraževanja. Vzpodbudno učno okolje, h kateremu gotovo prispevajo tudi urejene in sodobno opremljene učne prodajalne, pomembno doprinesejo k večjemu zanimanju za vpis na srednje trgovske šole.  

Ob tej priloženosti se najlepše zahvaljujemo članom Trgovinske zbornice Slovenije, ki so prispevali izdelke za učno prodajalno, in sicer podjetjem: BB BIO.SI d.o.o., Trzin; dm drogerie markt d.o.o., Ljubljana; Engrotuš d.o.o., Celje; Mercator, d.d., Ljubljana; N&J d.o.o., Ljubljana; Sanolobor, d.d., Ljubljana; Spar Slovenija d.o.o., Ljubljana in VM5 d.o.o., Ljubljana.