Zakaj postati član?

Ker člani TZS:

  • vsakih 10 dni prejmejo brezplačen strokovni bilten T-Informacije, kjer so objavljene ključne spremembe in novosti na področju zakonodaje, pojasnila in razlage zakonodajnih določb s strani ministrstev, inšpekcijskih služb, različni statistični podatki, objave aktualnih delavnic, izobraževanj, sejmov, publikacij ter razpisov za evropska sredstva – dobrodošli so vsi predlogi/stališča/komentarji za izboljšanje poslovnega okolja;
  • na spletni strani www.tzslo.si lahko dnevno spremljajo vsa aktualna dogajanja in zakonodajne novosti na področju trgovine in s trgovino povezanih dejavnosti;
  • pridobivajo publikacije TZS v brezplačni obliki ali po trikrat nižjih cenah kot nečlani;
  • lahko svoje vprašanje kadarkoli zastavijo preko telefona ali elektronske pošte – info@tzslo.si in v najkrajšem možnem času prejmejo brezplačen odgovor naših strokovnjakov;  
  • predlagajo vsebine in obiskujejo seminarje, izobraževanja in okrogle mize v okviru »Akademije TZS« po ugodnih cenah (npr. delovnopravna zakonodaja, označevanje proizvodov vseh blagovnih skupin, varnost izdelkov in živil, varstvo potrošnikov, davčna zakonodaja, pospeševanje prodaje, razvijanje konkurenčnih prednosti, priporočila glede vizualne podobe prodajnega prostora in zaposlenih, usposabljanje za mentorje dijakov v podjetju, varno skladiščenje nevarnih kemikalij, spletna prodaja ipd.) ter se lahko udeležijo vsakoletnega mednarodnega dogodka »Strateška konferenca o trgovini«, ki je namenjena oblikovanju ključnih strateških usmeritev v gospodarstvu;
  • koristijo ugodnosti in popuste iz ponudbe programskih partnerjev TZS (davčno svetovanje, storitve s področja informatike in izobraževanja, bančne, turistične, odvetniške, zavarovalniške storitve itd.);
  • v okviru rubrike TZS »Ponudba in Povpraševanje« lahko objavijo ponudbo svojega podjetja na spletni strani TZS ali pa jo TZS direktno pošlje približno 3.000 naslovnikom po svoji elektronski bazi po ugodni članski ceni;
  • izkoriščajo možnost, da se njihova mnenja/stališča prenesejo na zakonodajalca v okviru skupnih zborničnih stališč ter pridobijo priložnost za brezplačno pridobitev novih znanj in izmenjavo izkušenj preko strokovnega dela številnih komisij, sekcij, delovnih in projektnih skupin, v katere vas vljudno vabimo;
  • na dnevni ravni pridobivajo brezplačne mednarodne informacije preko sodelovanja z evropskim združenjem EuroCommerce, s tem pa tudi novosti in trende v evropski trgovini.  

Brošura Trgovinske zbornice Slovenije

Izpolnjeno vstopno izjavo nam lahko posredujete na:
Trgovinska zbornica Slovenije
Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda
1000 Ljubljana

E-naslov: info(at)tzslo.si
Faks: 01 58 98 219