Sekcija ZOO trgovin

Člani, katerih dejavnost je trgovina na debelo in drobno z živimi hišnimi živalmi ter prehrano, pripomočki in opremo za hišne živali se želijo organizirati v Sekcijo s ciljem:

  • spodbujati, sooblikovati in razvijati dejavnost ter ljubiteljstvo do hišnih živali;
  • skrbeti za interese potrošnikov in ZOO trgovcev;
  • zaščititi dobro ime, kvaliteto in poslovnost ZOO trgovcev;
  • ob upoštevanju normativov, sprejetih v Evropski uniji, skrbeti za strokovni nivo prodaje v ZOO trgovinah, kar vključuje pravilno vzdrževanje, oskrbovanje in prodajo hišnih živali (strokovni nasveti, literatura, priporočila,…);
  • spodbujati izmenjavo mnenj in izkušenj med člani Sekcije  z drugimi zainteresiranimi gospodarskimi združenji, zbornicami in institucijami ter državnimi organi, oblikovati mnenja, stališča in pobude o zadevah, ki so povezane s hišnimi živalmi, ter zakonodajo s tega področja;
  • omogočiti pretok strokovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi;
  • omogočiti povezovanje in vključevanje v mednarodne organizacije s področja ZOO trgovin;
  • predstaviti javnosti stališča članov Sekcije v zadevah, povezanih z opravljanjem dejavnosti ZOO trgovin.

TZS - Sekcija ZOO trgovin izvaja usposabljanja za oskrbnike hišnih živalih po programih, ki jih je odobrila Veterinarska uprava Slovenije.

Predsednik sekcije: Jan ČERNE, N & J d.o.o., Ljubljana

Dokumenti: