Komisija za embalažo

Podlaga za delovanje Komisije za embalažo so Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13). Skladno z navedenimi uzancami komisija spremlja izvajanje uzanc.

Komisijo za embalažo sestavljajo:

  • štirje predstavniki trgovine na debelo in drobno, ki jih imenuje Trgovinska zbornica Slovenije
  • trije predstavniki proizvajalcev – dobaviteljev, ki jih imenuje Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
  • en predstavnik s področja gostinskih dejavnosti, ki ga imenuje Turistično gostinska zbornica Slovenije.

Aktualen Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže je objavljen tukaj.