Poslovodski izpit

Trgovski poslovodja, poslovodkinja

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z javnim pooblastilom MIZKŠ izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. Vse zainteresirane kandidate zato vabimo k ogledu spodnjih povezav, kjer boste lahko našli koristne informacije glede opravljanja izpitov in pridobitve želene izobrazbe poslovodje v trgovinski dejavnosti.

Kandidate, ki že opravljajo poslovodski izpit pozivamo, da tekoče spremljajo našo spletno stran, saj se tu objavljajo vse aktualne informacije!

Letak Poslovodski izpit - PDF

Aktualna obvestila

NADALJEVANJE IZVAJANJA POSLOVODSKIH IZPITOV

Med zaradi epidemije odpadlimi izpiti sta bila tudi Poslovno komuniciranje v tujem jeziku ter Računovodstvo z osnovami poslovnih financ. Naslednji reden rok za ta dva izpita je 4. maja 2021, zato bi vas prosili, da do ponedeljka, 22. 3. 2021 sporočite, če bi se udeležili katerega od teh izpitov (ali obeh), če bi organizirali nadomestni rok 30. 3. 2021. Svoje sporočilo pošljite na naslov nika.pecevnik@tzslo.si. 

Opozarjamo, da se v ponedeljek, 22. 3. 2021 v skladu z razpisom izteče prijavni rok za naslednji redni izpitni rok za izpita Seminarska naloga z zagovorom ter Poznavanje blaga (izpita sta na sporedu 6. 4. 2021). V nadaljevanju prilagamo tudi povezavo na navodila za izdelavo seminarske naloge, ob čemer poudarjamo, da je potrebno najkasneje na zadnji dan prijavnega roka (v tem primeru 23.3.2021) seminarsko nalogo oddati v dveh veznih izvodih, predhodno pa poslati željen naslov v potrditev. Navodila za izdelavo seminarske naloge. 

V skladu z razpisom za leto 2021 bo izpit iz Poslovodno-ekonomskega dela potekal v torek, 23. marca 2021.

V skladu z razpisom za leto 2021 bo izpit iz Pedagoško-andragoškega dela potekal v torek, 16. marca 2021.

Naš naslednji predviden termin je v torek, 9. 3. 2021, ko bosta nadomeščena zaradi epidemije odpadla izpita Uporaba elektronskega poslovanja in Gospodarsko poslovanje s trženjem.

Na navedena izpita se lahko prijavite do vključno petka, 5.3.2021.

V torek, 2. 3. 2021 bosta v skladu z razpisom izpitnih rokov za leto 2021 na sporedu izpita Poslovna matematika in Trgovinska zakonodaja.
Na navedena izpita se lahko prijavite do vključno petka, 26.2.2021. 

 

Spoštovani kandidati!

z veseljem sporočamo, da od 15. 2. 2021 Odlok, ki je začasno prepovedoval zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ne vključuje več organizacij za izobraževanje odraslih in torej lahko naposled le nadaljujemo z izvajanjem naših poslovodskih izpitov.
Naš prvi predviden termin je v torek, 23. 2. 2021, ko bosta na sporedu izpita Osnove statistike in Psihologija prodaje.
Na navedena izpita se lahko prijavite do vključno petka, 19.2.2021.
Prijavnici sta na voljo na spletni strani: https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/poslovodski-izpit
Za odpadle izpite pripravljamo nadomestne roke, o katerih vas bomo obvestili v naslednjih dneh.
Vljudno prosim, da se na nove izpitne roke prijavite ponovno, tudi če ste bili že za ta izpit prijavljeni na rok, ki je zaradi epidemije odpadel.

Lep pozdrav!

Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja / Trgovska poslovodkinja za leto 2021

Trgovinska zbornica Slovenije objavlja razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja / trgovska poslovodkinja za leto 2021.

Na TZS so na voljo priročniki za pripravo kandidatov na poslovodski izpit: Trgovinska zakonodaja, Gospodarsko poslovanje s trženjem, Uporaba elektronskega poslovanja, Poslovodno-ekonomski del, Osnove pedagogike in andragogike, Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku, Psihologija prodaje, Poznavanje blaga in Računovodstvo z osnovami poslovnih financ

Trgovinska zbornica Slovenije skladno z javnim pooblastilom izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. V pomoč kandidatom pri pripravi na posamezne izpite je TZS izdala priročnike za izpite:

  • Trgovinska zakonodaja,
  • Gospodarsko poslovanje s trženjem,
  • Uporaba elektronskega poslovanja,
  • Poslovodno-ekonomski del,
  • Pedagoško-andragoški del,
  • Poslovno komuniciranje v tujem jeziku - angleščina,
  • Psihologija prodaje,
  • Poznavnaje blaga,
  • Računovodstvo z osnovami poslovnih financ.

Priročniki sicer ne spadajo med obvezno študijsko literaturo pri opravljanju navedenih izpitov, vendar pa predstavljajo koristen pripomoček oziroma vir za pridobitev ustreznih strokovnih znanj, zato je njihova uporaba za kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit, priporočljiva.

Priročniki so vsem zainteresiranim kandidatom na razpolago v tajništvu TZS, Dimičeva 13, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z naročanjem priročnikov lahko dobite v tajništvu TZS, kontaktna oseba je ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel. 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si.

Naročilnice:

Splošne informacije o opravljanju poslovodskega izpita
Prijavnice
Izpitna vprašanja
Pravni dokumenti
Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila:

Karmen Fortuna, svetovalka
tel: 01 58 98 218
faks: 01 58 98 219
e-mail: karmen.fortuna@tzslo.si

Nika Pečevnik, svetovalka
tel: 01 58 98 214
faks: 01 58 98 219
e-mail: nika.pecevnik@tzslo.si