Poslovodski izpit

Trgovski poslovodja, poslovodkinja

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z javnim pooblastilom MIZŠ izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. Vse zainteresirane kandidate zato vabimo k ogledu spodnjih povezav, kjer boste lahko našli koristne informacije glede opravljanja izpitov in pridobitve želene izobrazbe poslovodje v trgovinski dejavnosti.

Kandidate, ki že opravljajo poslovodski izpit pozivamo, da tekoče spremljajo našo spletno stran, saj se tu objavljajo vse aktualne informacije!

Letak Poslovodski izpit - PDF

Aktualna obvestila

Znani so izpitni roki za leto 2022!

Kandidate, ki pristopate k poslovodskemu izpitu, obveščamo, da se je Trgovinska zbornica Slovenije s 1. junijem 2021 preselila v nove poslovne prostore, in sicer v poslovno stavbo Rotonda na naslovu Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana – 3. nadstropje. Elektronski naslovi in telefonske številke ostajajo nespremenjeni.

Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja / Trgovska poslovodkinja za leto 2021

Trgovinska zbornica Slovenije objavlja razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja / trgovska poslovodkinja za leto 2021.

Na TZS so na voljo priročniki za pripravo kandidatov na poslovodski izpit: Trgovinska zakonodaja, Gospodarsko poslovanje s trženjem, Uporaba elektronskega poslovanja, Poslovodno-ekonomski del, Osnove pedagogike in andragogike, Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku, Psihologija prodaje, Poznavanje blaga in Računovodstvo z osnovami poslovnih financ

Trgovinska zbornica Slovenije skladno z javnim pooblastilom izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. V pomoč kandidatom pri pripravi na posamezne izpite je TZS izdala priročnike za izpite:

  • Trgovinska zakonodaja,
  • Gospodarsko poslovanje s trženjem,
  • Uporaba elektronskega poslovanja,
  • Poslovodno-ekonomski del,
  • Pedagoško-andragoški del,
  • Poslovno komuniciranje v tujem jeziku - angleščina,
  • Psihologija prodaje,
  • Poznavnaje blaga,
  • Računovodstvo z osnovami poslovnih financ.

Priročniki sicer ne spadajo med obvezno študijsko literaturo pri opravljanju navedenih izpitov, vendar pa predstavljajo koristen pripomoček oziroma vir za pridobitev ustreznih strokovnih znanj, zato je njihova uporaba za kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit, priporočljiva.

Priročniki so vsem zainteresiranim kandidatom na razpolago v tajništvu TZS, Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z naročanjem priročnikov lahko dobite v tajništvu TZS, kontaktna oseba je ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel. 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si.

Naročilnice:

Splošne informacije o opravljanju poslovodskega izpita
Prijavnice
Izpitna vprašanja
Pravni dokumenti
Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila:

Karmen Fortuna, svetovalka
tel: 01 58 98 218
faks: 01 58 98 219
e-mail: karmen.fortuna@tzslo.si

Nika Pečevnik, svetovalka
tel: 01 58 98 214
faks: 01 58 98 219
e-mail: nika.pecevnik@tzslo.si