Poslovodski izpit

Trgovski poslovodja, poslovodkinja

Spoštovani kandidati,

obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli obvestilo, v skladu s katerim lahko nadaljujemo z izvajanjem poslovodskega izpita s ponedeljkom, 18. 5. 2020.

Za odpadle izpite smo razpisali dodatne roke, ki si jih lahko ogledate na povezavi.

Hkrati vas obveščamo, da lahko na TZS opravite prvo prijavo k poslovodskemu izpitu po predhodnem dogovoru na kontaktnih podatkih:

Karmen Fortuna: 01 58 98 218 ali karmen.fortuna@tzslo.si

Nika Pečevnik: 01 58 98 214 ali nika.pecevnik@tzslo.si

____________________________________________________________

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z javnim pooblastilom MIZKŠ izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. Vse zainteresirane kandidate zato vabimo k ogledu spodnjih povezav, kjer boste lahko našli koristne informacije glede opravljanja izpitov in pridobitve želene izobrazbe poslovodje v trgovinski dejavnosti.

Kandidate, ki že opravljajo poslovodski izpit pozivamo, da tekoče spremljajo našo spletno stran, saj se tu objavljajo vse aktualne informacije!

Letak Poslovodski izpit - PDF

Aktualna obvestila

Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja / Trgovska poslovodkinja za leto 2020

Trgovinska zbornica Slovenije objavlja razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja / trgovska poslovodkinja za leto 2020.

Na TZS so na voljo priročniki za pripravo kandidatov na poslovodski izpit: Trgovinska zakonodaja, Gospodarsko poslovanje s trženjem, Uporaba elektronskega poslovanja, Poslovodno-ekonomski del, Osnove pedagogike in andragogike, Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku ter Psihologija prodaje

Trgovinska zbornica Slovenije skladno z javnim pooblastilom izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. V pomoč kandidatom pri pripravi na posamezne izpite je TZS izdala priročnike za izpite:

  • Trgovinska zakonodaja,
  • Gospodarsko poslovanje s trženjem,
  • Uporaba elektronskega poslovanja,
  • Poslovodno-ekonomski del,
  • Pedagoško-andragoški del,
  • Poslovno komuniciranje v tujem jeziku - angleščina,
  • Psihologija prodaje.

Priročniki sicer ne spadajo med obvezno študijsko literaturo pri opravljanju navedenih izpitov, vendar pa predstavljajo koristen pripomoček oziroma vir za pridobitev ustreznih strokovnih znanj, zato je njihova uporaba za kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit, priporočljiva.

Priročniki so vsem zainteresiranim kandidatom na razpolago v tajništvu TZS, Dimičeva 13, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z naročanjem priročnikov lahko dobite v tajništvu TZS, kontaktna oseba je ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel. 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si.

Naročilnice:

Splošne informacije o opravljanju poslovodskega izpita
Prijavnice
Izpitna vprašanja
Pravni dokumenti
Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila:

Karmen Fortuna, svetovalka
tel: 01 58 98 218
faks: 01 58 98 219
e-mail: karmen.fortuna@tzslo.si

Nika Pečevnik, svetovalka
tel: 01 58 98 214
faks: 01 58 98 219
e-mail: nika.pecevnik@tzslo.si