Splošna zakonodaja

Zakon o varstvu okolja

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16. marca 2022 sprejel Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 44/2022 dne 29. 3. 2022. ter je pričel veljati 13. 4. 2022. Določbe 34. do 40. člena, 42. do 44. člena, 46. in 47. člena ter določbe 50. do 53. člena tega z...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član