Učna mesta

Razpis prostih učnih mest
Verifikacija učnih mest

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (Ur. l. RS, št. 26/03, 79/06) (v nadaljevanju: pravilnik) določa postopek verifikacije pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu, postopek za vpis v register učnih mest, vsebino, obliko in način vodenja registra ter postopek izbrisa iz registra.

V skladu s pravilnikom morajo delodajalci, ki želijo imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično izobraževanje, podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, Trgovinska zbornica Slovenije pa bo na podlagi vloge izvajala verifikacijo učnih mest ter izdala odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

Prosimo, da nam izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami posredujete na naslov: TZS, Dunajska cesta 167, Ljubljana, faxs: 01/58 98 219 ali na e-naslov: info@tzslo.si

Dokumentacija za verifikacijo učnega mesta v podjetju: