Nacionalni svet za plačila

                                                                             

Nacionalni svet za plačila deluje kot skupna posvetovalna platforma v Sloveniji, ki deležnikom trga plačil omogoča dialog in razreševanje skupnih izzivov na področju plačevanja.

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je članica Nacionalnega sveta za plačila (NSP), ki združuje različne deležnike trga plačil v Sloveniji: ponudnike in uporabnike plačilnih storitev, upravljavce plačilnih infrastruktur ter organe javnih oblasti.

V NSP sodelujemo subjekti, ki izkazujemo legitimen interes na področjih dela NSP in s svojim članstvom prispevamo k uravnoteženi zastopanosti ponudbe in povpraševanja na trgu plačil v NSP ter s tem k razvoju in uveljavitvi učinkovitih načinov plačevanja.

S sodelovanjem v NSP Trgovinska zbornica Slovenije kot predstavnik trgovinske dejavnosti*  pripomore k uresničevanju skupnega cilja NSP, ki je:

  • podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj povezanega, varnega, zaupanja vrednega in učinkovitega trga plačil v Sloveniji in
  • zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju.

Da bi v NSP izpolnili svoj namen in cilj, smo si zadali ambiciozen načrt aktivnosti. Med drugim se posvečamo identifikaciji pričakovanj uporabnikov plačilnih storitev in problematiki neenotnih uporabniških izkušenj, ki (lahko) preprečujejo uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja. V tem kontekstu in z namenom ohranjanja zaupanja deležnikov v delovanje trga plačil se je NSP zavezal tudi k spodbujanju razvoja v smeri zagotavljanja pozitivne uporabniške izkušnje. Ker tehnološki razvoj in digitalizacija plačevanja lahko tudi otežita proces plačevanja za določen ranljiv segment uporabnikov (npr. upokojence, slepe in slabovidne itd.), je NSP kot eno izmed prednostnih področij svojega delovanja določil zagotavljanje dostopnosti do plačilnih storitev.

Uporabniki, v našem primeru trgovska podjetja in samostojni podjetniki se vsakodnevno srečujete z izzivi na področju plačevanja, ki niso omejeni le na področje delovanja trgovinske dejavnosti, temveč zahtevajo usklajevanje med različnimi deležniki trga plačil. TZS lahko interese trgovinske dejavnosti tudi aktivno zastopa v NSP, zato ste tudi člani lepo vabljeni k sodelovanju in podaji pobud za obravnavo na NSP. Pobude in morebitna vprašanja lahko naslovite na info@tzslo.si

Več informacij o NSP najdete na spletni strani Banke Slovenije, ki NSP tudi vodi.

 

* Trgovinska zbornica Slovenije je reprezentativna gospodarska zbornica, ki združuje 6.000 prostovoljnih članov, od tega predstavljajo člani s področja trgovine okoli 60 %, ostali člani pa se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so s trgovino neposredno povezane. Trgovina v Sloveniji ustvari skoraj 34 % odstotkov vseh prihodkov od prodaje ter zaposluje 17,7 odstotka zaposlenih v gospodarstvu Republike Slovenije, kar uvršča trgovinsko dejavnost med najpomembnejše dejavnosti v nacionalnem gospodarstvu.