ZaUpam - podpora trgovskim podjetjem za dodatno izboljšanje sestave živil in spodbujanje zdravih izbir

          

Trgovinska zbornica Slovenije kot tudi naši člani se zavedamo svoje družbene odgovornosti, kar vključuje tudi naslavljanje zdrave in uravnotežene prehrane za zdravje prebivalcev Slovenije.

To nas je vodilo, da skupaj s partnerji Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Inštitutom za nutricionistiko (NUTRIS) in Institutom »Jožef Stefan« (IJS) zasnujemo program, v katerem bomo preko izvedenih aktivnosti in rezultatov prebivalcem po eni strani ponudili več zdravih živil in spodbujali zdravo prehranjevanje, po drugi strani pa jih bomo aktivno spodbujali, da bodo po takšnih živilih tudi posegali. Pri našem programu sta nas podprla tudi Zveza potrošnikov Slovenije ter Društvo za varovanje srca in ožilja.

Na tej osnovi je cilj projekta podpirati trgovske družbe za izboljševanje sestave živil in spodbujanje zdravih izbir pri potrošnikih, kar bomo skupaj s partnerji dosegli s sledečimi ključnimi aktivnostmi:

  • razvili bomo odprto digitalno orodje NutriForm za spodbujanje izboljševanja sestave živil;
  • organizirali tematske spletne delavnice o dodatnem izboljševanju sestave živil – izobraževanja o sestavi živil, s posebnim poudarkom na zmanjševanju vsebnosti sladkorja, soli in (nasičenih) maščob ter povečevanju vsebnosti prehranskih vlaknin;
  • organizirali delavnico »Uporaba sodobnih orodij za podporo dodatnemu izboljševanju sestave živil« - praktično usposabljanje za uporabo digitalnega orodja NutriForm. Zainteresiranim podjetjem pa bodo na voljo tudi individualna usposabljanja;
  • pripravili smernice za trgovske družbe;
  • trgovskim podjetjem omogočili, da bodo lahko podatke o živilih trgovskih blagovnih znamk prostovoljno delili s potrošniki – javna objava v brezplačni mobilni aplikaciji VešKajJeš, ki jo ponujajo NUTRIS, ZPS in IJS, v orodju OPKP, ki se v Sloveniji uporablja za prehransko obravnavo bolnikov ter v digitalnem seznamu Varovalnih živil pri Društvu za varovanje srca in ožilja.

Z izvedenimi aktivnostmi bomo trgovske družbe aktivno spodbujali k dodatnemu izboljševanju sestave živil, predvsem pri trgovskih blagovnih znamkah ter k deljenju podatkov o sestavi živil v javne podatkovne baze. Ob tem pa bomo s pomočjo trgovskih družb potrošnike ozaveščali o nacionalni shemi za označevanje zdravju koristnih živil in podpirali promocijo živil z ugodnejšo hranilno sestavo.

Projekt se bo izvajal v obdobju od februarja 2023 do novembra 2025.

Projektni partnerji:

  • Trgovinska zbornica Slovenije (TZS)

        Kontakt:
        Mija Lapornik, vodja projekta
        Karmen Fortuna, sodelavka na projektu (e-naslov: karmen.fortuna@tzslo.si in telefon: 01 58 98 218)

Projekt sta podprla:

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

 

POMEMBNI DOKUMENTI:

 

VSEBINSKE AKTIVNOSTI PROGRAMA:

Obveščamo vas, da je bil v mesecu januarju in februarju 2024 v javni razpravi predlog nove Uredbe o uporabi znaka »Dobra izbira« za lažje prepoznavanje živila z ugodno prehransko sestavo.

Predlog uredbe določa uporabo znaka »Dobra izbira« za živilo za lažjo prepoznavo njegove ugodne prehranske sestave, pogoje, ki jih mora živilo izpolnjevati pri uporabi znaka in grafični prikaz znaka.

Predlog predpisa je na voljo preko spletnega portala E-demokracija.

O vseh novostih glede nadaljnjega postopka sprejemanja uredbe vas bomo sproti obveščali.

 

PREDSTAVITVE PROGRAMA NA DOGODKIH TZS:

Predstavili smo se na 17. Strateški konferenci o trgovini dne 18. 10. 2023:

Predstavitveni letak

 ... program redno predstavljamo tudi na Regijskih srečanjih TZS s člani

PREDSTAVITEV PROGRAMA V ZBORNIČNEM GLASILU T-INFORMACIJE: