Splošna zakonodaja

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Ta uredba določa pravila ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo in odstranjevanje neuporabnih fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi, in ostankov fitofarmacevtskih sredstev z nevarnimi snovmi, ki ostajajo po njihovi uporabi v odpadni prodajni embalaži. Neuporabna f...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član