Naloge

Stalne naloge
  • Vzpostavitev sodelovanja z mednarodnimi, državnimi in regionalnimi organi pri pripravi in izvajanju zakonodaje za trgovinsko svetovanje in pravno pomoč dejavnosti.
  • Sodelovanje pri sklepanju socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb in skupnih pogodb za področje trgovine.
  • Sodelovanje z gospodarskimi in političnimi institucijami pri oblikovanju mednarodno primerljive trgovinske in okoljske politike, pomembne za razvoj trgovinske dejavnosti.
  • Svetovanje in pravna pomoč s področja zakonodaje v okviru pristojnosti in strokovne usposobljenosti TZS.
  • Sledenje napredku na področju tehnoloških in organizacijskih rešitev za trgovinsko dejavnost na osnovi raziskav in izsledkov na evropski ali svetovni ravni.
  • Priprava in vzdrževanje podatkovnih poslovnih baz za potrebe odločanja in upravljanja v trgovskih podjetjih.
  • Organizacija izobraževanj in strokovnega usposabljanja s področja trgovinske dejavnosti ter načrtovanje poklicnega izobraževanja in verificiranja znanja v skladu z zakonodajo.
  • Sodelovanje v mednarodnih projektih in sporazumih in vključevanje v evropske in svetovne trgovinske zbornice in združenja.
  • Opravljanje in usposabljanje za obvladovanje ustreznih strokovnih nalog za potrebe malih trgovskih podjetij in obratovalnic.
  • Ustrezna in stalna informiranost in komuniciranje s člani TZS preko strokovnega “informatorja trgovcev” in e-medijev.
Projektne naloge

Projektne naloge predstavljajo naloge za razreševanje prioritetnih problemov s področja trgovine, ki jih bo TZS opravljala sama, ali z izbranimi partnerji (vpliv na okoljsko politiko, plačilo pristojbin in stroškov bančnih in ostalih storitev, uporaba standardov poslovanja …). Za razreševanje prioritetnih nalog po izboru članov, bo TZS uveljavila projekten pristop z opredelitvijo ciljev, časa za izvedbo projektov, določitvijo projektnih skupin ter preglednim vrednotenjem rezultatov projektov.