Zaključni izpiti

Sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih srednjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2018/2019

Trgovinska zbornica Slovenije ima v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11) možnost sodelovanja na zaključnih izpitih preko svojega predstavnika v šolski komisiji za zaključni izpit ali šolski izpitni komisiji.

Na podlagi pravilnika in na predlog Trgovinske zbornice Slovenije je Državna komisija za zaključni izpit potrdila in objavila seznam predstavnikov delodajalcev TZS (trgovcev), ki sodelujejo na zaključnih izpitih programa Trgovec v letošnjem šolskem letu. Za navedene predstavnike je Trgovinska zbornica Slovenije v mesecu maju 2019 v Ljubljani organizirala strokovni dogodek, ki je bil namenjen predstavitvi aktualnih informacij o poteku zaključnih izpitov, pripravi na sodelovanje predstavnikov delodajalcev na zaključnih izpitih v spomladanskem roku 2019 ter izmenjavi mnenj in izkušenj s tega področja. V okviru posveta je predstavnica Srednje trgovske šole Ljubljana podala  praktični primer izvedbe zaključnih izpitov za program Trgovec, udeleženci posveta pa so bili seznanjeni tudi s spremembami vprašalnika za spremljanje na zaključnem izpitu v nižjem in v srednjem poklicnem izobraževanju.

Predstavniki delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije, so se tudi v letošnjem letu v mesecu juniju udeležili zaključnih izpitov na srednjih šolah v Sloveniji, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec (enota Izdelek oziroma storitev z zagovorom), kjer so kot četrti član aktivno sodelovali v šolskih izpitnih komisijah. Njihove naloge pa se nanašajo predvsem na pregled zaključne naloge (s področja upravljanja z blagovno skupino živil, tehnike, tekstilij in drogerijskih izdelkov), spremljanje izpraševanja in sodelovanje pri ocenjevanju.

Sodelovanje delodajalcev pri zaključnih izpitih je pomemben element sodelovanja med šolami in delodajalci, saj delodajalcem omogoča vpogled v ustreznost kompetenc in v poklicno usposobljenost kandidatov, po drugi strani pa šole in kandidati lahko pridobijo informacije o potrebnih znanjih in veščinah ter nenazadnje tudi o možnostih zaposlovanja kadrov v tej dejavnosti. Podporo udeležbi predstavnikov delodajalcev na zaključnem izpitu izražajo tudi šole, saj nastop in predstavitev zaključne naloge s tem pridobi dodatno težo.

Seznam članov iz vrst delodajalcev za šolsko leto 2019/2020 je na voljo na spletni strani RIC.

Koristne povezave: