Zaključni izpiti

SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV DELODAJALCEV TZS NA ZAKLJUČNIH IZPITIH PROGRAMA TRGOVEC V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Skladno s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11), Trgovinska zbornica Slovenije že vrsto let sodeluje na zaključnih izpitih izobraževalnega programa Trgovec preko svojega predstavnika v šolski komisiji za zaključni izpit ali šolski izpitni komisiji.

Predstavniki delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije so se tudi v letošnjem letu v mesecu juniju udeležili zaključnih izpitov na srednjih šolah v Sloveniji, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec (enota Izdelek oziroma storitev z zagovorom), kjer so kot četrti član aktivno sodelovali v šolskih izpitnih komisijah. Pri svojem delu so opravili predvsem pregled zaključne naloge (s področja upravljanja z blagovno skupino živil, tehnike, tekstilij in drogerijskih izdelkov), spremljali izpraševanje in sodelovali pri ocenjevanju. Sodelovanje predstavnikov delodajalcev je tudi letos potekalo v posebnih razmerah ter v skladu s smernicami za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, zelo pa nas veseli, da so se šole v velikem številu odzvale vabilu in odločile, da k sodelovanju povabijo tudi predstavnike delodajalcev.

Sodelovanje delodajalcev pri zaključnih izpitih je pomemben element sodelovanja med šolami in delodajalci, saj slednjim omogoča vpogled v ustreznost pridobljenega znanja ter kompetenc in poklicno usposobljenost dijakov, po drugi strani pa šole in dijaki lahko neposredno pridobijo informacije o potrebnih znanjih in veščinah ter nenazadnje tudi o možnostih zaposlovanja kadrov v trgovinski dejavnosti. Podporo udeležbi predstavnikov delodajalcev na zaključnem izpitu izražajo tudi šole, saj nastop in predstavitev zaključne naloge s tem pridobi dodatno težo.

SODELOVANJE NA ZAKLJUČNEM IZPITU V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

V mesecu juniju 2021 so bili člani Trgovinske zbornice Slovenije pozvani, da imenujejo nove predstavnike, ki bi želeli sodelovati v šolskih komisijah na zaključnih izpitih pri izobraževalnem programu "Trgovec" v šolskem letu 2020/2021. Na podlagi navedenega poziva ter prejetih prijav bo TZS dopolnila seznam predstavnikov delodajalcev TZS, ki ga bo v mesecu septembru 2021 obravnavala tudi Državna komisija za zaključni izpit.

Seznam članov iz vrst delodajalcev za šolsko leto 2020/2021 je na voljo na spletni strani RIC.

INFORMACIJE O ZAKLJUČNEM IZPITU 2020

Državna komisija za zaključni izpit je pripravila vmesno poročilo o zaključnih izpitih v spomladanskem in v jesenskem izpitnem roku 2020 na podlagi podatkov, ki jih je prejela prek spletne aplikacije. V vmesnem poročilu so prikazani podatki in rezultati zaključnih izpitov  v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.  

Podatki kažejo, da je zaključni izpit v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2020 skupaj opravljalo 4.120 kandidatov. Od tega je bilo 92,1 % dijakov in 7,9 % odraslih udeležencev izobraževanja oziroma kandidatov brez statusa dijaka. Uspešnih je bilo skupaj 4.013 kandidatov. V spomladanskem izpitnem roku je v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja uspešno opravilo zaključni izpit 3.583 kandidatov (97,8 %), v jesenskem izpitnem roku je bilo uspešnih 430 kandidatov (94,5 %). V spomladanskem izpitnem roku 2020 so kandidati na zaključnem izpitu v programih nižjega poklicnega izobraževanja dosegli povprečni splošni uspeh 3,8 točke, v programih srednjega poklicnega izobraževanja pa 3,7 točke. V jesenskem izpitnem roku 2020 so dosegli nekoliko nižji povprečni splošni uspeh: v programih nižjega poklicnega izobraževanja je ta uspeh znašal 2,8 točke, v programih srednjega poklicnega izobraževanja pa 3,1 točke.  

Spomladanskega izpitnega roka v izobraževalnem programu Trgovec se je udeležilo 288 kandidatov, od katerih je zaključni izpit uspešno opravilo 279 kandidatov oziroma 96,9 %. Jesenskega izpitnega roka se je udeležilo še 47 kandidatov, od katerih je zaključni izpit uspešno opravilo 45 kandidatov oziroma 95,7 %. Splošni uspeh pri zaključnem izpitu v spomladanskem izpitnem roku je znašal 3,8 točke in v jesenskem izpitnem roku 3,1 točke.
Vir: Povzeto po vmesnem poročilu Državnega izpitnega centra, oktober 2020.

Koristne povezave: