Zaključni izpiti

Sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih srednjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

Trgovinska zbornica Slovenije ima v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11) možnost sodelovanja na zaključnih izpitih preko svojega predstavnika v šolski komisiji za zaključni izpit ali šolski izpitni komisiji.

Na podlagi pravilnika in na predlog Trgovinske zbornice Slovenije je Državna komisija za zaključni izpit potrdila in objavila seznam predstavnikov delodajalcev TZS (trgovcev), ki sodelujejo na zaključnih izpitih programa Trgovec v letošnjem šolskem letu.

Predstavniki delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije, so se tudi v letošnjem letu v mesecu juniju udeležili zaključnih izpitov na srednjih šolah v Sloveniji, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec (enota Izdelek oziroma storitev z zagovorom), kjer so kot četrti član aktivno sodelovali v šolskih izpitnih komisijah. Njihove naloge so se nanašale predvsem na pregled zaključne naloge (s področja upravljanja z blagovno skupino živil, tehnike, tekstilij in drogerijskih izdelkov), spremljanje izpraševanja in sodelovanje pri ocenjevanju. Sodelovanje predstavnikov delodajalcev je letos potekalo v posebnih razmerah ter v skladu s smernicami za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, zato so na nekaterih šolah ustni del zaključnega izpita izvedli na daljavo s pomočjo sodobne informacijske tehnologije. Kljub temu so bili predstavniki TZS pozitivno presenečeni nad dobro prilagojeno izvedbo izpitov in veseli, da so se šole odločile, da jih povabijo k sodelovanju.

Sodelovanje delodajalcev pri zaključnih izpitih je pomemben element sodelovanja med šolami in delodajalci, saj delodajalcem omogoča vpogled v ustreznost kompetenc in v poklicno usposobljenost kandidatov, po drugi strani pa šole in kandidati lahko pridobijo informacije o potrebnih znanjih in veščinah ter nenazadnje tudi o možnostih zaposlovanja kadrov v tej dejavnosti. Podporo udeležbi predstavnikov delodajalcev na zaključnem izpitu izražajo tudi šole, saj nastop in predstavitev zaključne naloge s tem pridobi dodatno težo.

SODELOVANJE NA ZAKLJUČNEM IZPITU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

V mesecu juniju 2020 so bili člani Trgovinske zbornice Slovenije pozvani, da imenujejo nove predstavnike, ki bi želeli sodelovati v šolskih komisijah na zaključnih izpitih pri izobraževalnem programu "Trgovec" v šolskem letu 2020/2021. Na podlagi navedenega poziva ter prejetih prijav je TZS dopolnila seznam predstavnikov delodajalcev TZS, ki ga je v mesecu septembru 2020 potrdila tudi Državna komisija za zaključni izpit.

Seznam članov iz vrst delodajalcev za šolsko leto 2020/2021 je na voljo na spletni strani RIC.

INFORMACIJE O ZAKLJUČNEM IZPITU 2020

Državna komisija za zaključni izpit je pripravila vmesno poročilo o zaključnih izpitih v spomladanskem in v jesenskem izpitnem roku 2020 na podlagi podatkov, ki jih je prejela prek spletne aplikacije. V vmesnem poročilu so prikazani podatki in rezultati zaključnih izpitov  v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.  

Podatki kažejo, da je zaključni izpit v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2020 skupaj opravljalo 4.120 kandidatov. Od tega je bilo 92,1 % dijakov in 7,9 % odraslih udeležencev izobraževanja oziroma kandidatov brez statusa dijaka. Uspešnih je bilo skupaj 4.013 kandidatov. V spomladanskem izpitnem roku je v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja uspešno opravilo zaključni izpit 3.583 kandidatov (97,8 %), v jesenskem izpitnem roku je bilo uspešnih 430 kandidatov (94,5 %). V spomladanskem izpitnem roku 2020 so kandidati na zaključnem izpitu v programih nižjega poklicnega izobraževanja dosegli povprečni splošni uspeh 3,8 točke, v programih srednjega poklicnega izobraževanja pa 3,7 točke. V jesenskem izpitnem roku 2020 so dosegli nekoliko nižji povprečni splošni uspeh: v programih nižjega poklicnega izobraževanja je ta uspeh znašal 2,8 točke, v programih srednjega poklicnega izobraževanja pa 3,1 točke.  

Spomladanskega izpitnega roka v izobraževalnem programu Trgovec se je udeležilo 288 kandidatov, od katerih je zaključni izpit uspešno opravilo 279 kandidatov oziroma 96,9 %. Jesenskega izpitnega roka se je udeležilo še 47 kandidatov, od katerih je zaključni izpit uspešno opravilo 45 kandidatov oziroma 95,7 %. Splošni uspeh pri zaključnem izpitu v spomladanskem izpitnem roku je znašal 3,8 točke in v jesenskem izpitnem roku 3,1 točke.
Vir: Povzeto po vmesnem poročilu Državnega izpitnega centra, oktober 2020.

Koristne povezave: