Zaključni izpiti

Sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih srednjega poklicnega izobraževanja

Trgovinska zbornica Slovenije ima v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11) možnost sodelovanja na zaključnih izpitih preko svojega predstavnika v šolski komisiji ali šolski izpitni komisiji. Predstavniki delodajalcev so tudi v šolskem letu 2017/2018 aktivno sodelovali na zaključnih izpitih na 12 srednjih šolah v Sloveniji, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec.

Udeležene predstavnike delodajalcev smo tudi tokrat po zaključku izpitov povprašali za njihovo mnenje glede sodelovanja na zaključnih izpitih in pripravili poročilo, iz katerega izhaja, da je vloga delodajalcev pri zaključnem izpitu zelo pomembna, saj imajo možnost pregledati izdelke, kandidatom postavljati vprašanja ter sodelovati pri ocenjevanju. Navzočnost delodajalcev na zaključnem izpitu pa prispeva tudi k večji kakovosti izpita, saj delodajalci ocenjujejo, da se zaradi tega kandidati bolj potrudijo in resno pristopijo k izpitu, delodajalci pa lahko spremljajo bodoči kader, njihovo znanje in pripravljenost za opravljanje trgovskega poklica.

Predstavniki delodajalcev pa ste se v velikem številu odzvali tudi na poziv TZS za vključitev na seznam članov iz vrst delodajalcev za sodelovanje v komisijah za zaključne izpite v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju v šolskem letu 2018/2019. Na seznam delodajalcev TZS, ki je bil v začetku septembra 2018 posredovan na Državno komisijo za zaključni izpit je po novem tako uvrščenih 32 predstavnikov.

Seznam članov iz vrst delodajalcev zašolsko leto 2018/2019 je na voljo na spletni strani RIC.

Koristne povezave:

Letna poročila o zaključnih izpitih

V novembru 2017 je Državna komisija za zaključni izpit sprejela Vmesno poročilo o zaključnem izpitu 2017, ki je objavljeno tudi na spletni strani: http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/porocila/.