Splošna zakonodaja

Uredba o izrabljenih vozilih

Ta uredba določa pravila ravnanja z izrabljenimi vozili v skladu z: Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 103 z dne 3. 4. 2020, str. 53), Odločbo K...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član