Knjižnica TZS

Izpolnjeno naročilnico lahko pošljete na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: info@tzslo.si. Izbrano publikacijo vam bomo po prejemu naročila in potrdila o plačilu poslali po pošti na vaš naslov. Dodatne informacije v zvezi z naročili so vsem zainteresiranim na voljo v tajništvu TZS, kontaktna oseba: ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel: 01 5898 212/213. Cenik publikacij velja od 25. 4. 2023 dalje.


Cena za člane TZS
(DDV vključen)

Cena za nečlane TZS
(DDV vključen)

Priporočila TZS za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovinski sektor

 

60,00 €

 

110,00 €


Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti

35,00 €

100,00 €


Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za MESNICE IN RIBARNICE

5,00 €

15,00 €


Navodila za sledljivost živil v trgovini ter njihov umik/odpoklic

0,00 €

10,00 €


Smernice za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih v trgovinski dejavnosti

40,00 €

110,00 €


Smernice za označevanje porekla mesa

30,00 €

70,00 €


Smernice za izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

0,00 €

0,00 €


Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti

30,00 €

70,00 €


Smernice za poročanje o resnih neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov

0,00 €

0,00 €


Označevalna tabla s simboli za nego tekstila

10,00 €

25,00 €


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit – "Uporaba elektronskega poslovanja"

32,85 €

32,85 €


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit – "Poslovodno–ekonomski del"

32,85 €

32,85 €


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit – "Gospodarsko poslovanje s trženjem"

32,85 €

32,85 €


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit – "Trgovinska zakonodaja"

32,85 €

32,85 €


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit »Psihologija prodaje«

32,85€

32,85€


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit »Poznavanje blaga«

32,85€

32,85€


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit »Računovodstvo z osnovami poslovnih financ«

32,85€

32,85€


Priročnik Osnove pedagogike in andragogike

Priročnik za pripravo kandidatov na pedagoško andragoški del poslovodskega izpita – "Osnove pedagogike in andragogike"

32,85 €

32,85 €


Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit »Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku«

40,00 €

40,00 €


Standard SIST EN14682:2015 Varnost otroških oblačil – vrvice in vezalke na otroških oblačilih – dopolnitev Priporočila o varnosti otroških oblačil

0,00 €

0,00 €


Priročnik »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« v e-obliki

0,00 €

0,00 €


Zloženka »Trgovinko usposablja: kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«

0,00 €

0,00 €


Letak »Na kaj naj bodo delodajalci pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi«

0,00€

0,00€ 

Trgovinski odsev 2022 "Trgovina v zelenem gospodarstvu - na poti v trajnostno gospodarsko rast"

50,00€

110,00€