Splošna zakonodaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Trenutno veljavni zakon s področja varovanja osebnih podatkov je Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pa ga bo, v primeru potrditve v Državnem zboru RS, nadomestil novi, ZVOP-2. Predlog novega zakona je v fazi medresorskega usklajevanja, pripravljen pa je bil kot odziv na Splošno uredbo oz. prenovljeno Konvencijo Sveta Evrope, saj so na podlagi teh predpisov potrebne spremembe zakonodaje RS, torej zlasti sprejetje novega Zakona o varstvu osebnih podatkov kot sistemskega zakona Republike Slovenije za področje varstva osebnih podatkov. 

Po sprejetju predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), bo področje varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji sistemsko urejeno na način, da bo imelo tri centralne predpise: ZVOP-2, GDPR (določbe, ki se neposredno uporabljajo) in ZVOPOKD. 

 

Cilji predloga zakona so:

  • zagotoviti izvrševanje določb Splošne uredbe, tako da se v mejah pooblastitvenih klavzul iz Splošne uredbe določi nacionalne posebnosti ureditve varstva osebnih podatkov, ter s tem v čim večji meri ohrani dosedanja visoka raven varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ter uresničevanje osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave Republike Slovenije);
  • zagotoviti zakonitost obdelave osebnih podatkov na sistemski ravni (38., 87. in 120. člen Ustave Republike Slovenije);
  • zagotoviti učinkoviti nadzor glede varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave Republike Slovenije);
  • zagotoviti učinkovito prekrškovno kaznovanje glede kršitev varstva osebnih podatkov,;
  • zagotoviti nadaljnji razvoj področnih ureditev obdelave osebnih podatkov v sistemskem zakonu (npr. videonadzor na javnih površinah, prenovljeni sistemski pristop glede biometrije…)

 

Besedilo trenutno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov si lahko ogledate preko spodnje povezave:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Besedilo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov si lahko ogledate preko spodnje povezave:

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)