Strokovne komisije in sekcije

Člani ste vljudno vabljeni, da se vključite v delo komisij, sekcij in delovnih skupin TZS.

Strokovne komisije

V okviru Trgovinske zbornice Slovenije delujejo naslednje komisije:

 • Komisija za živila
 • Komisija za embalažo
 • Komisija za neživila – elektro, DIY, igrače
 • Komisija za neživila – kemikalije, FFS, biocidi
 • Komisija za neživila – tekstil in obutev
 • Komisija za davčno, finančno in računovodsko področje
 • Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem
 • Komisija za spletno prodajo
 • Komisija za izobraževanje
 • Komisija za okolje
Sekcije

V okviru Trgovinske zbornice Slovenije delujejo naslednje sekcije:

Predstavnikom podjetij in podjetnikov, ki že delujete v komisijah ali sekcijah, ter delovnih skupinah, ni potrebno pošiljati prijavnic za sodelovanje, razen če bi želeli sporočiti kakšno spremembo. Vabimo pa k sodelovanju še širši krog članov, ki bi želeli sodelovati v delovnih telesih zbornice.

Iz obrazložitve k sklepu Upravnega odbora TZS izhaja, da se glede na raznolikost problematike, lahko za posamezno specifično področje oblikujejo v okviru komisij skupine, ki v odnosu do državnih in drugih organov samostojno nastopajo v imenu komisije. Navedeno omogoča veliko fleksibilnost v primerih, ko so za nekatere vsebine zainteresirana različna trgovska podjetja glede na asortiment ali pa specifična področja znotraj podjetij, pa tudi nemoteno delo že oblikovanih tematskih skupin.

Vabimo vas, da se aktivno vključite v delo komisij. Kot član komisije boste preko elektronske pošte prejemali razpoložljiva gradiva in predloge predpisov, ki vplivajo na delo v trgovskih podjetjih, na komisijah pa imate dobro možnost razprave z ostalimi kolegi o problematikah v trgovinski dejavnosti, ki so skupne vsem in predvsem o možnih rešitvah.

V okviru komisij se zavzemajo tudi stališča za določena specifična področja, ter pripravljajo predlogi in gradiva za obravnave na Upravnem odboru Trgovinske zbornice Slovenije.

Delovne in pogajalske skupine

Poleg komisij in sekcij, ki jih imenuje Upravni odbor TZS, se v okviru Trgovinske zbornice Slovenije lahko vključite tudi v nekatere delovne skupine, ki so že oblikovane ali pa se oblikujejo glede na ugotovljene potrebe in specifike problematik, na primer:

 • Pogajalska skupina za sestavo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS)
 • Delovna skupina za področje delovnopravne, socialne in pokojninske zakonodaje
 • Delovna skupina za pripravo predlogov za razbremenitev stroškov dela
 • Delovna skupina TZS za potrošniško zakonodajo
 • Delovna skupina za pogajanja s kolektivnimi organizacijami
 • Delovna skupina za nosilce zvoka, slike in naprav
 • Delovna skupina za področje trošarin in energetike
 • Delovna skupina za odpadno hrano
 • Delovna skupina za področje urejanja prodajnega mesta in prodaje tobačnih izdelkov
 • Delovna skupina za področje požarne varnosti in varstva pri delu