Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk

V sredo, 15. maja 2019, sta minister za okolje in prostor Simon Zajc in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije mag. Mariča Lah podpisala Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti.

Kodeks spodbuja trgovska podjetja k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem želijo trgovci prispevati k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Trgovci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 dalje potrošnikom ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so izdelane iz  originalnega granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov ter plastičnih nosilnih vrečk, ki vsebujejo manj kot 80 % vsebnosti reciklata.

Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti

Pristopna izjava h Kodeksu za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti

Podjetja, ki želite pristopiti h kodeksu, pisno pristopno izjavo posredujete na Trgovinsko zbornico Slovenije, in sicer:

  • na naslov: TZS, Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda, 1000 Ljubljana
  • e-naslov: info@tzslo.si
  • faks: 01 58 98 219

Seznam podjetij