Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?

Zloženka "Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?"

Dodatek k zloženki "Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?"

Tematska številka T-Informacij, št. 17/16 z dne 10. 6. 2016

Strokovna usposabljanja v okviru projekta "Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?"

Trgovinska zbornica Slovenije je v mesecu aprilu, maju in juniju 2016 v okviru projekta »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?« izvedla šest brezplačnih strokovnih usposabljanj po vseh večjih krajih v Sloveniji.

Na brezplačnih usposabljanjih so se udeleženci seznanili z zakonodajnimi zahtevami za preprečevanje in obvladovanje primerov nasilja s strani tretjih oseb na delovnem mestu ter predlogi konkretnih ukrepov, ki jih lahko v ta namen izvajajo delodajalci in delavci. Seznanili so se tudi z učinkovitim komuniciranjem in obvladovanjem konfliktov, kar jim bo v praksi še posebej koristilo pri reševanju reklamacij s težavnimi potrošniki ter tudi v primeru tatvin in nasilja tretjih oseb na delovnem mestu. Strokovna usposabljanja smo zaključili s prikazom konkretnih in uporabnih metod za soočanje s stresom in ohranjanjem dobrega počutja vsakega posameznika. Vsak udeleženec strokovnih usposabljanj je prejel brezplačno zloženko s predstavitvijo namena, vsebine in ciljev projekta ter priporočili in usmeritvami za delovanje na omenjenih področjih.

Lokacije in termini strokovnih usposabljanj v okviru projekta:

Analiza stanja na področju tveganj za nasilje tretjih oseb, psihosocialnih tveganj in stresa, ki so jim izpostavljeni delavci in delodajalci v trgovini

Anketni vprašalnik

Povezava do aplikacije 24alife

Trgovinska zbornica Slovenije je z 1. avgustom 2015 začela izvajati projekt »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Namen projekta »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?« je izboljšati usposobljenost delavcev in delodajalcev v trgovinski dejavnosti za prepoznavanje in soočanje s tveganji za nasilje tretjih oseb in s tem povezanim stresom (metode za prepoznavanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj in stresa), izboljšati zavedanje o pomenu psihičnega in fizičnega dobrega počutja na delovnem mestu in posledično v zasebnem življenju za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih ter posledično za zmanjšanje absentizma.

Uspešna izvedba vseh projektnih aktivnosti bo prispevala k uresničitvi naslednjih glavnih ciljev projekta:

 • informirati ciljno in širšo zainteresirano javnost o aktualnem stanju na področju tveganj za nasilje tretjih oseb, psihosocialnih tveganj in stresa, ki so jim izpostavljeni delavci, s posebnim poudarkom na zaposlenih v trgovini,
 • izboljšati usposobljenost delavcev in delodajalcev v trgovini pri soočanju s tveganji za nasilje tretjih oseb in s tem povezanim stresom za zagotovitev njihove večje varnosti,
 • povečati zavedanje o pomenu psihičnega dobrega počutja na delovnem mestu za zagotovitev višje stopnje zdravja delavcev in delodajalcev,
 • ublažiti posledice izpostavljenosti psihosocialnim tveganjem na delovnem mestu in s tem k prispevanju k manjši rabi zdravstvenih storitev,
 • pripraviti smernice oziroma priporočila za delavce in delodajalce v trgovinski dejavnosti, s konkretnimi metodami za boljše soočanje s tveganji za nasilje tretjih oseb in psihosocialnimi tveganji ter metodami za obvladovanje stresa,
 • zagotoviti, da se bodo mlajše osebe in dijaki že na začetku delovne kariere ter tudi brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje seznanile s tveganji ter s pristopi kako se jim izogniti,
 • prispevati k zmanjšanju absentizma delavcev v trgovinski dejavnosti,
 • delavce in delodajalce v trgovinski dejavnosti spodbujati k boljši skrbi za svoje zdravje in na ta način izboljšati zdravstveno stanje zaposlenih v Sloveniji,
 • zmanjšati stroške delodajalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost od dela,
 • prenesti dobro poslovno prakso na področju soočanja s tveganji za nasilje tretjih oseb, psihosocialnimi tveganji in stresa iz tujine v Slovenijo.

V sklopu projekta »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?« bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • analiza stanja na področju tveganj za nasilje tretjih oseb, psihosocialnih tveganj in stresa, ki so jim izpostavljeni delavci in delodajalci v trgovini,
 • ustanovljena delovna skupina TZS za področje varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelava zloženke, oblikovanje in tisk zloženke v 10.000 izvodih ter priprava in objava te zloženke v elektronski obliki kot e-priročnika na spletni podstrani projekta,
 • izvedba 6 ciljno usmerjenih brezplačnih strokovnih usposabljanj po različnih krajih Slovenije,
 • predstavljena računalniška in mobilna aplikacija 24@life – modul za obvladovanje stresa,
 • izvedba evalvacije izvedenih strokovnih usposabljanj,
 • informiranje in obveščanje javnosti,
 • vodenje in koordinacija projekta.

Ciljne javnosti, ki jim je projekt namenjen, so delodajalci v trgovinski dejavnosti, kamor sodijo tudi člani TZS in delovne skupine TZS za področje varnosti in zdravja pri delu, delavci v trgovinski dejavnosti, predstavniki sindikatov, s posebnim poudarkom na sindikatih, ki so sodelovali v pogajanjih za novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, in sicer predstavniki Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sveta gorenjskih sindikatov in Sindikata trgovine Slovenije – KS 90, predstavniki ministrstva, pristojnega za varnost in zdravje pri delu, dijaki, svetovalni delavci, ravnatelji in profesorji srednjih trgovskih šol, svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje in brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, inšpektorji Inšpektorata RS za delo in Tržnega inšpektorata RS, širša zainteresirana javnost, ki se pri opravljanju svojega dela sooča s tveganjem za nasilje tretjih oseb, stresom in psihosocialnimi tveganji oziroma strokovno spremlja to področje.

Projekt »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Trajanje projekta: od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2016

Upravičenec:
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
e-naslov: info@tzslo.si, telefon: +386 1 5898 212/213, faks: +386 1 5898 219, spletna stran projekta: http://www.tzslo.si/projekti/trgovinko-usposablja

Kontaktna oseba na projektu:

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

Povezava na spletno stran ZZZS.

Sporočila za javnost: