Splošna zakonodaja

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Ta zakon ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med ponudnikom in ponudnico ter potrošnikom in potrošnico, ter se rešujejo s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. S tem zakonom so določena tudi načela in splošna pravila postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov ter pravila in pogoji delovanja izvajalcev IRPS.

 

S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašajo direktive EU:

  1. Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES
  2. Ta zakon določa pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 

Zakon med drugim določa, da se potrošnik prostovoljno odloči, ali bo vložil pobudo za začetek postopka pri izvajalcu IRPS, ponudnik pa se prostovoljno odloči, ali bo sodeloval v postopku. Potrošnik se pred nastankom spora z odločitvijo, da bo vložil pobudo za začetek postopka pri izvajalcu IRPS, ne more odpovedati pravici do upravnega in sodnega varstva.

 

Celotno besedilo predpisa si lahko ogledate preko spodnje povezave:

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov