14. 01. 2019

Analiza o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas - anketni vprašalnik

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bo z namenom povečanja vpliva na ukrepe na trgu dela, ki bodo usmerjeni v oblikovanje novih delovnih mest, večjo mobilnost delavcev in boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja izdelana analiza o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas, s posebnim poudarkom na predlogih za izboljšanje zakonodaje, ki se navezuje na zaposlitve po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (65. člen ZDR-1).

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

TZS bo podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov uporabila le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas.

Najlepša hvala za vaše sodelovanje!

Nazaj

Morda vas zanima tudi: