15. 04. 2019

Člani TZS imate možnost ugodnega najema dvoran in sejnih sob TZS v Domu gospodarstva, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani

Trgovinska zbornica Slovenije v Domu gospodarstva, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani ponuja možnost ugodnega najema sejnih sob in dvoran. Prostori so klimatizirani ter opremljeni z računalnikom, LCD projektorjem in platnom. Možnost najema prostorov je vsak delovni dan med 7.30 in 20.30 uro.

Članom TZS nudimo posebno ugodnost v obliki 30 % popusta.

Rezervacija dvoran, viharnice in sejnih sob poteka preko tajništva Trgovinske zbornice Slovenije izključno v pisni obliki, najkasneje 10 delovnih dni pred najemom na e-naslov: info@tzslo.si ali po faksu: 01 5898 219. Za dodatne informacije vam je na razpolago ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel.: 01 5898 212/213.

Ključe prevzamete na dan dogodka na recepciji v pritličju Doma gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.
 
Po izvedbi dogodka bo TZS izstavila račun z valuto 15 dni. V primeru odpovedi potrjene rezervacije 2 delovna dneva ali manj pred dogodkom ali če naročnik brez odpovedi ne uporabi rezerviranega prostora, je dolžan plačati celoten znesek najema. Reklamacije sprejemamo v pisni obliki največ 8 dni po opravljeni storitvi.

CENIK ZA NAJEM DVORAN IN SEJNIH SOB – Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Dvorana/sejna soba Št. oseb  Cena na uro do 14.00 ure v EUR* Cena na uro po 14.00 uri v EUR*
Dvorana B 60   40,00 30,00
Dvorana D 30 30,00  20,00
Viharnica – III. nadstropje 25   30,00 20,00
Sejna soba – III. nadstropje  12   15,00  8,00

*opomba: v ceno ni zajet DDV
Cenik velja od 1. 1. 2019 dalje.
Člani Trgovinske zbornice Slovenije imajo pri najemu poslovnih prostorov 30 % popust.

Naročilnica in splošna pravila za najem so na voljo na povezavi.

Nazaj

Morda vas zanima tudi: