26. 03. 2020

Dobra organiziranost trgovcev v Sloveniji ključna za nemoteno preskrbo potrošnikov in varnost zaposlenih v trgovinski dejavnosti

Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) smo v trenutnih razmerah v rednem stiku z državnimi organi in strokovnimi institucijami, ki sprejemajo potrebne ukrepe za zajezitev in preprečevanje širjenja virusa covid-19 (koronavirus) in te redno komuniciramo našim članom. Trgovci se promptno odzivajo na trenutno dogajanje in sprejemajo ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti, preprečevanje širjenja koronavirusa in varovanje zdravja zaposlenih kot tudi potrošnikov v svojih poslovnih enotah. TZS vse informacije posreduje trgovcem, ki so v tem času še posebej izpostavljeni tveganju, trgovci pa sledijo tudi vsem dobrim poslovnim praksam, ki lahko pripomorejo k izboljševanju trenutnih razmer. Trgovinska zbornica Slovenije pozdravlja odločitve trgovcev glede izplačila kriznega dodatka za zaposlene, hkrati pa si prizadeva, da bi bili ti oproščeni vseh dajatev.

Na Trgovinski zbornici Slovenije ugotavljamo, da oskrba z nujnimi življenjskimi potrebščinami v Sloveniji od razglasitve epidemije poteka nemoteno, kar je zasluga dobre organiziranosti trgovskih podjetij ne glede na njihovo velikost, vestnosti prodajalk in prodajalcev ter vseh členov v nabavni verigi. Oskrba torej poteka nemoteno, kar je razvidno iz polnih polic na maloprodajnih mestih, prav tako so polna centralna skladišča. Logistika za blago, ki prihaja iz drugih držav, poteka zadovoljivo.

V tem času se je še posebej izkazalo, kako pomembna je vloga trgovinske dejavnosti v celotnih preskrbnih verigah. Trgovci so se tem posebnim razmeram hitro prilagodili in sprejeli dodatne preventivne ukrepe, ki zajemajo dodatno razkuževanje površin, vozičkov in košar, uporabo razkužil za roke in uporabo informativnih plakatov, ki opozarjajo na pomembnost samopreventivnih ravnanj potrošnikov, kot so uporaba rokavic in prijemalk ter drugih nujnih ukrepov.

Predsednica TZS mag. Mariča Lah ob tem sporoča: »Na osnovi razgovorov z vodstvi trgovskih podjetij ocenjujem, da trgovci pripravljajo tudi izplačilo kriznega dodatka za zaposlene, višina le-tega pa bo odvisna od odločitve Vlade RS, ali bo krizni dodatek oproščen plačila dajatev. Predlog o oprostitvi plačila dajatev na krizni dodatek smo naslovili tudi na ministrstvi za gospodarstvo in finance.«

Soočamo se tudi s problemom zagotovitve zadostnih količin zaščitnih sredstev, kamor sodijo maske, razkužila…. Upravo RS za zaščito in reševanje smo že zaprosili, da trgovino uvrsti med prednostne prejemnike zaščitnih sredstev. Prav tako smo jih tudi zaprosili za zagotovitev varnosti tako zaposlenih kot tudi potrošnikov pred in v prodajalnah, tudi s pomočjo pripadnikov civilne zaščite oziroma drugih primernih organov, saj je kar nekaj zaposlenih prodajalk in prodajalcev odsotnih zaradi varovanja otrok. Že pred časom smo pristojne zaprosili, da bi morebitne obolele prodajalke oziroma prodajalce testirali prednostno.

Trgovinska zbornica Slovenije se zahvaljuje vsem zaposlenim v trgovini, ki vsak dan precej tvegajo, da opravljajo svoje delo. Posebej gre zahvala vsem prodajalkam in prodajalcem, ki so v tej težki situaciji najbolj izpostavljeni in delajo vse, da zagotavljajo nemoteno oskrbo s hrano in pri tem poskrbijo za prav vsakega izmed nas.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE


Nazaj