18. 11. 2020

Izšel je nov priročnik TZS za pripravo kandidatov na poslovodski izpit - Poznavanje blaga

Obveščamo vas, da je v mesecu novembru 2020 Trgovinska zbornica Slovenije izdala nov priročnik za pripravo kandidatov na strokovno-teoretični del poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« z naslovom »Poznavanje blaga«.

Z izdajo omenjenega novega priročnika je kandidatom tako na voljo že osem priročnikov za pripravo na izpite, in sicer:
    Trgovinska zakonodaja,
•    Gospodarsko poslovanje s trženjem,
•    Uporaba elektronskega poslovanja,
•    Poslovodno-ekonomski del,
•    Pedagoško-andragoški del,
•    Poslovno komuniciranje v tujem jeziku,
•    Psihologija prodaje in
•    Poznavanje blaga.

Priročniki sicer ne spadajo med obvezno študijsko literaturo pri opravljanju navedenih izpitov, vendar pa predstavljajo koristen pripomoček oziroma vir za pridobitev ustreznih strokovnih znanj, zato je njihova uporaba za kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit, priporočljiva.

Z uporabo novega priročnika lahko kandidati pridobijo splošne informacije o blagu, njegovi kakovosti, sistematizaciji, spremljajočih listinah, embalaži in skladiščenju. V nadaljevanju priročnika pa je blago predstavljeno po blagovnih skupinah – živila, polimeri, tekstil, usnje in krzno, pralna sredstva, kozmetični izdelki, premazna sredstva, les, papir, goriva, steklo, keramika, gradbeni material, kovine, elektroinštalacijski material, agrokemični proizvodi itd.

Priročniki so vsem zainteresiranim kandidatom na razpolago v tajništvu TZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z naročanjem priročnikov lahko dobite v tajništvu TZS, kontaktna oseba je ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel. 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si ali na spletni podstrani "Poslovodski izpit".

Naročilnice

Nazaj

Morda vas zanima tudi: