19. 05. 2020

Izšel je nov priročnik TZS za pripravo kandidatov na poslovodski izpit – Psihologija prodaje

Obveščamo vas, da je v mesecu maju 2020 Trgovinska zbornica Slovenije izdala nov priročnik za pripravo kandidatov na strokovno-teoretični del poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja z naslovom »Psihologija prodaje«.

Z izdajo omenjenega novega priročnika je kandidatom tako na voljo že sedem priročnikov za pripravo na izpite, in sicer:
•    Trgovinska zakonodaja,
•    Gospodarsko poslovanje s trženjem,
•    Uporaba elektronskega poslovanja,
•    Poslovodno-ekonomski del,
•    Pedagoško-andragoški del,
•    Poslovno komuniciranje v tujem jeziku in
•    Psihologija prodaje.

Priročniki sicer ne spadajo med obvezno študijsko literaturo pri opravljanju navedenih izpitov, vendar pa predstavljajo koristen pripomoček oziroma vir za pridobitev ustreznih strokovnih znanj, zato je njihova uporaba za kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit, priporočljiva.

Z uporabo novega priročnika lahko kandidati pridobijo osnovno znanje psihologije (osebnost, duševni procesi) ter specifična znanja psihologije prodaje (prodajni proces, psihološki vidiki pospeševanja prodaje, psihološki vidiki urejanja prodajnega prostora, načini in stili vodenja, motivacija in delovna uspešnost, medosebni konflikti in posebne situacije).

Priročniki so vsem zainteresiranim kandidatom na razpolago v tajništvu TZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z naročanjem priročnikov lahko dobite v tajništvu TZS, kontaktna oseba je ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel. 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si ali na spletni strani.

Naročilnica

Nazaj

Morda vas zanima tudi: