26. 10. 2018

Izšla je nova publikacija "Trgovinski odsev - Konkurenčnost slovenske trgovine v času digitalizacije"

Trgovinska zbornica Slovenije je v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« izdala tiskano publikacijo »Trgovinski odsev: Konkurenčnost slovenske trgovine v času digitalizacije«.

V publikaciji najdete analizo poslovanja trgovinske dejavnosti v preteklem obdobju ter odgovore na vprašanje, kaj bo najbolj zaznamovalo trgovinsko panogo v prihodnosti. Med slednje zagotovo sodi nagla rast tehnoloških rešitev, ki zaznamujejo skorajda vsa področja našega življenja, tudi gospodarstvo in s tem trgovino. Vpliv razmaha tehnologije je v trgovinski panogi viden na različnih področjih, npr. bliskovit porast spletne prodaje, nakupovanja preko mobilnih telefonov, digitalizacija in robotizacija procesov, novi načini nakupovanja in plačevanja, samopostrežne blagajne, aplikacije za mobilne naprave itd.

Nepretrgana potreba po novih znanjih in veščinah zaposlenih pa bo vedno bolj postajala sestavni del trgovinske panoge, saj bo nujno prilagajanje spremembam. Med znanji, ki bodo potrebna v prihodnje, lahko zagotovo izpostavimo napredna računalniška znanja za upravljanje z novo tehnologijo, uporabo sodobnih komunikacijskih orodij in družbenih omrežij ter mehka znanja in komunikacijske veščine. Zaposleni v trgovini bodo morali v prihodnje združevati znanje z več področij hkrati, da bodo lahko sledili današnjim vedno bolj zahtevnim in dobro informiranim kupcem.

Publikacija »Trgovinski odsev« predstavlja pisno sled o pregledu trgovine v Sloveniji in širše v zadnjih letih, pregled trendov v prihodnje, poseben del pa je namenjen pogledu na trgovino skozi oči trgovcev.

Ključne vsebine, ki jih vsebuje publikacija so:
•    gospodarsko okolje in trgovina,
•    vpliv in zaupanje potrošnikov v trgovino,
•    kaj bo zaznamovalo trgovinsko panogo v prihodnje,
•    vpliv četrte industrijske revolucije na to panogo,
•    kako se približati kupcu,
•   kakšni so trendi v prihodnosti in kako se bodo spremenili poklici v trgovinski panogi.

POMEMBNO!
BREZPLAČNE IZVODE tiskane publikacije »Trgovinski odsev: Konkurenčnost slovenske trgovine v času digitalizacije« lahko prejmete na podlagi vašega zaprosila, ki ga posredujte na e-naslov: info@tzslo.si.

Nazaj