06. 02. 2020

Izšla so Priporočila TZS za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovinski sektor (GDPR)

Člane seznanjamo, da je Trgovinska zbornica Slovenije pripravila Priporočila za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovinski sektor ( v nadaljevanju: Priporočila), ki so namenjena predvsem malim in mikro podjetjem.

Priporočila predstavljajo nov delovni pripomoček, ki prispeva k pravilni uporabi Uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje ob upoštevanju posebnosti trgovinskega sektorja. Priporočila podrobneje razlagajo GDPR in vsebujejo tudi vzorce pisanj - obrazce za trgovska podjetja, ki so v nekaterih delih še posebej prilagojena mikro in malim podjetjem. V Priporočilih so zajeti standardi, ki zagotavljajo ustrezno varstvo osebnih podatkov potrošnikov.

Vsebina Priporočil se nanaša na: pošteno in pregledno obdelavo osebnih podatkov in kako jo doseči, primere legitimnih interesov, za katere si prizadevajo trgovska podjetja, standarde pri zbiranju osebnih podatkov, informiranje potrošnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, standarde zavarovanja in ukrepe za zmanjšanje tveganj pri obdelavi osebnih podatkov, uresničevanje pravic potrošnikov v zvezi z osebnimi podatki, obdelavo podatkov s strani obdelovalcev (pogodbena obdelava), določajo kdaj in na kakšen način uradno obveščati nadzorni organ in potrošnike o kršitvah varnosti podatkov, opredeljujejo pravilno izvajanje GDPR v primeru spletne prodaje ter izvedbo učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA). Veliko dodano vrednost za uporabnika pa predstavljajo vzorci nekaterih najbolj pogostih pisanj (obrazci), ki omogočajo lažje izvajanje vseh zahtev v praksi in so prilagojeni trgovinski panogi.

Priporočila lahko naročite po ceni 55,00 EUR ( vključen DDV). Naročilnica je priložena.

Nazaj

Morda vas zanima tudi: