19. 02. 2020

Objavljen Skupni sporazum med Trgovinsko zbornico Slovenije in Društvom KOPRIVA, k.o.za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020 objavljen Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe, ki sta ga na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) dogovorila Društvo KOPRIVA, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije. V nadaljevanju navajamo besedilo sporazuma v celoti.

Kot izhaja iz Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), so zavezanci za plačilo nadomestila proizvajalci naprav za tonsko in/ali vizualno snemanje in proizvajalci praznih nosilcev zvoka in/ali slike. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.

Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki predložijo ustrezna dokazila, niso zavezanci za plačilo nadomestila:
a) za tiste naprave oziroma nosilce, ki se izvažajo;
b) za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo ali uvozijo za:
–    komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem je treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
–    reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.

Skladno z drugim odstavkom 37. člena ZASP se nadomestilo plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, in pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali slike.

Povezava na:
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil  za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0119/skupni-sporazum-za-dolocitev-visine-nadomestil-za-tonsko-inali-vizualno-snemanje-ki-se-izvrsi-pod-pogoji-privatne-ali-druge-lastne-uporabe

Nazaj