13. 03. 2019

Poziv delodajalcem za podajo vloge za verifikacijo učnih mest

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (UL RS, št. 26/03 in 79/06 – ZPSI-1) določa postopek verifikacije pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu, postopek za vpis v register učnih mest, vsebino, obliko in način vodenja registra ter postopek izbrisa iz registra.

Delodajalci, ki želijo imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično izobraževanje, morajo podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, Trgovinska zbornica Slovenije pa bo na podlagi vloge izvedla verifikacijo učnih mest, izdala odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu ter podjetje vpisala v register učnih mest.

V kolikor želite tudi v vašem podjetju dijakom nuditi praktično izobraževanje na učnem mestu, vas vljudno prosimo, da nam posredujete izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, faks: 01/58 98 219 ali na e-naslov: info@tzslo.si. Vlogo, priloge ter dodatne koristne informacije v zvezi z verifikacijo učnih mest lahko najdete na naši spletni strani. Ob tem vas opozarjamo, da morate k vlogi priložiti tudi potrdilo o pedagoško-andragoški usposobljenosti mentorjev.

Za vse dodatne informacije v zvezi z verifikacijo učnih mest in usposabljanji mentorjev za pridobitev pedagoško-andragoške usposobljenosti vam je na razpolago Karmen Fortuna: karmen.fortuna@tzslo.si ali 01 58 98 218.

Nazaj