07. 11. 2022

Poziv za napoved prostih učnih mest za šolsko leto 2023/2024

Trgovinska zbornica Slovenije poziva delodajalce k napovedi prostih učnih mest, ki bodo pri vas na voljo v šolskem letu 2023/2024 za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov. Na podlagi zbranih napovedi bo TZS v nadaljevanju objavila razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2023/2024.

Skladno z navedenim vas vljudno prosimo, da nam preko obrazca posredujete vaše napovedi o številu učnih mest, ki jih želite nuditi dijakom v šolskem letu 2023/2024 in število dijakov, ki jih želite sprejeti na praktično usposabljanje z delom/praktično izobraževanje pri delodajalcu. Pri tem 1 učno mesto pomeni 1 delovno mesto, na katerem je lahko v enem trenutku le en dijak/študent.

Učna mesta lahko napoveste tudi tisti, ki teh učnih mest še nimate verificiranih in nameravate podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, pri čemer boste lahko sprejeli dijake na usposabljanje, ko boste prejeli odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

Napoved je zgolj informativne narave in delodajalca ne zavezuje k dejanski izvedbi predvidenega obsega praktičnega izobraževanja dijakov. Razpis prostih učnih mest bo objavljen na spletni strani TZS. Rok za oddajo obrazca »Napoved učnih mest« je petek, 9. december 2022.

Obrazec

Pri večjem številu učnih mest lahko napoved z vsemi zahtevanimi podatki oddate tudi v obliki excelove ali kakšne druge tabele.

Za več informacij vam je na voljo Karmen Fortuna: 01 58 98 218 ali karmen.fortuna@tzslo.si.

Nazaj