05. 12. 2018

Praktično usposabljanje dijakov z delom - vzpostavitev Centralnega registra učnih mest

Obveščamo vas, da bo skladno z določbami Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) najkasneje do 31. 12. 2018 vzpostavljen centralni register učnih mest. Centralni register učnih mest bo v obliki informatizirane baze podatkov vzpostavil, vodil, vzdrževal in nadzoroval Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, podatke za posamezno šolsko leto pa bomo zagotavljale pristojne zbornice. Iz centralnega registra učnih mest bodo dijaki na enostaven način pridobili podatke o delodajalcih, ki imajo verificirana učna mesta v določeni regiji v Republiki Sloveniji vključno s kontaktnimi podatki ter hkrati število prostih učnih mest za izbran poklic na ravni konkretnega delodajalca.

POMEMBNO!
Glede na navedeno vse delodajalce, ki že imate verificirana učna mesta pozivamo, da nam posredujete vlogo za spremembo oziroma dopolnitev podatkov v registru učnih mest, saj se nekateri podatki zbirajo povsem na novo (npr. opis podjetja, regija sedeža podjetja, kontaktni podatki, vključno s spletno stranjo podjetja, število prostih učnih mest ipd.) ter dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev za mentorje. Ključne podatke o delodajalcu in verificiranih učnih mestih bo TZS objavila v registru učnih mest na spletni strani TZS ter jih posredovala v objavo v centralnem registru učnih mest.

Hkrati k verifikaciji učnih mest vabimo tudi vse ostale delodajalce, ki želite imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično izobraževanje. Za verifikacijo učnega mesta v vašem podjetju morate podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, na podlagi katere Trgovinska zbornica Slovenije izvede verifikacijo učnih mest ter izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

Vlogo za prvo verifikacijo učnih mest ali vlogo za spremembo oziroma dopolnitev podatkov v registru učnih mest, priloge ter dodatne koristne informacije v zvezi z verifikacijo učnih mest lahko najdete na naši spletni strani: http://www.tzslo.si/izobrazevanja/ucna-mesta. Izpolnjeno vlogo z dokazili nam prosimo posredujte na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, faks: 01/58 98 219 ali na e-naslov: info@tzslo.si.

Za dodatna pojasnila v zvezi z verifikacijo učnih mest vam je na razpolago Karmen Fortuna, tel.: 01 58 98 218 ali e-naslov: karmen.fortuna@tzslo.si.

Nazaj